Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT)

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT)

Grunnkurset gir deg kunnskapen du trenger om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, bedre forståelse av BHT-rollen og kompetanse til å kunne bistå virksomheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Vi holder ett kurs hvert halvår.

Målgruppe: Ansatte som har jobbet minimum ett år i bedriftshelsetjenesten

Antall: Maks 24 deltakere per kurs

Periode: Hvert semester, se utlysning for gjeldende kurs

Varighet: Fire samlinger fra tre-fire dager, se utlysning for nærmere informasjon

Pris: kr 20.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT og samme arbeidssted/team.

Kursbeskrivelse/læringsmål

På grunnkurs for BHT lærer du å jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å hjelpe ulike virksomheter med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og utforming av primærforebyggende tiltak på gruppe – og organisasjonsnivå.

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha:

  • Kunnskap om BHTs samfunnsoppdrag og rolle
  • Økt forståelse for egen rolle som veileder/rådgiver for både arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU
  • Kunnskap om fagfeltene yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid
  • Kunnskap om hvordan det forebyggende BHT-arbeidet kan løftes fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå
  • Kompetanse til å kunne gjennomføre risikokartlegginger og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet
  • Innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheter
  • Kjennskap til arbeidsmiljøsatsningen, og ulike ressurser/verktøy som er utviklet som en del av denne

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver mellom samlingene for å øke det faglige utbytte. Som deltager forventes det at du deltar aktivt og bidrar med egne erfaringer og utfordringer som du møter i din BHT-hverdag.

Få nyhetsbrev
Lukk