Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT)

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT)

Dette er et kurs for deg som allerede jobber i BHT og som trenger grunnleggende kunnskap om arbeidsmiljø og helse. Det holdes ett kurs i vårsemesteret og ett i høstsemesteret.

Hva er egentlig din rolle som rådgiver i BHT? Hvordan skal du gå frem? På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap som gjør arbeidsdagen din mer forståelig og håndterbar.

Du vil lære å jobbe kunnskapsbasert og hvordan du kan jobbe systematisk med vekt på risiko og primærforebyggende tiltak. STAMI gir en generell innføring i kjemisk, biologisk, ergonomisk, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. I tillegg presenteres aktuell arbeidsmiljøforskning, ulike arbeidsmetoder og andre tema som er relevante for din arbeidshverdag.

Pedagogikken i kurset er en blanding av forelesninger og gruppearbeid. Som deltager forventes det at du deltar aktivt og bidrar med egne erfaringer og utfordringer som du møter i din BHT-hverdag.

Med landets ledende forskere innenfor arbeidsmiljø kan STAMI bidra til at nettopp du får den faglige basisen du trenger i din arbeidshverdag som BHT ansatt.

Målgruppe: Ansatte som jobber i bedriftshelsetjenesten

Antall: Max 24 deltakere per kurs

Periode: Hvert semester, se utlysning for det gjeldene kurset

Varighet: Fire samlinger fra tre-fire dager, se utlysning for nærmere informasjon

Pris: 23.000 kr./13.000 kr. Første deltager koster 23.000 kroner. Dersom det er flere BHT deltagere fra samme avdeling gis det rabatt på 10.000 kroner i rabatt for deltager nummer to, tre osv.

Avmelding: I perioden fire til to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Få nyhetsbrev
Lukk