Hjem Kurs og seminar Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT)

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten (BHT)

Grunnkurset gir deg kunnskapen du trenger om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse, bedre forståelse av BHT-rollen og kompetanse til å kunne bistå virksomheter i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. Vi holder ett kurs hvert halvår.

Kontakt

Målgruppe

Ansatte som har jobbet minimum ett år i bedriftshelsetjenesten

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes neste kurs: Hvert semester, se utlysning for gjeldende kurs

Varighet: Fire samlinger fra tre-fire dager, se utlysning for nærmere informasjon

Kursavgift: kr 20.000,- for første deltaker/enedeltaker og kr 13.000,- for neste deltaker fra samme BHT og samme arbeidssted/team

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo eller digitalt, se utlysning for nærmere informasjon

Kursbeskrivelse/læringsmål

På Grunnkurs for BHT lærer du å jobbe kunnskapsbasert og systematisk for å hjelpe ulike virksomheter med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Kurset legger særlig vekt på risikofaktorer og utforming av primærforebyggende tiltak på gruppe – og organisasjonsnivå.

Den nyeste versjonen av Grunnkurs for BHT (fra og med 2019) dekker også de nye læringsmålene for obligatorisk opplæring for ansatte i bedriftshelsetjenesten (tilsvarende obligatorisk opplæring for BHT på 1-2-3).

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha

 • Kunnskap om BHTs samfunnsoppdrag og rolle
 • Økt forståelse for egen rolle som veileder/rådgiver for både arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, tillitsvalgte og AMU
 • Kunnskap om fagfeltene yrkeshygiene, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, ergonomi, arbeidsmedisin/arbeidshelse og systematisk HMS-arbeid
 • Kunnskap om hvordan det forebyggende BHT-arbeidet kan løftes fra individnivå til gruppe- og organisasjonsnivå
 • Kompetanse til å kunne gjennomføre risikokartlegginger og bruke resultatene videre inn i det forebyggende arbeidet
 • Innsikt i hvordan man kan planlegge og gjennomføre fysiske og organisatoriske endringer i virksomheter
 • Kjennskap til arbeidsmiljøsatsningen, og ulike ressurser/verktøy som er utviklet som en del av denne

 

Kurset benytter varierte undervisningsmetoder og kombinerer forelesninger, gruppearbeid, erfaringsutveksling og oppgaver mellom samlingene for å øke det faglige utbytte. Som deltager forventes det at du deltar aktivt og bidrar med egne erfaringer og utfordringer som du møter i din BHT-hverdag.

Søknad og prioritering

Vi gjør oppmerksom på at du ikke er sikret plass selv om søknaden din er registrert. Plasser tildeles etter egne kriterier (se nedenfor). Plassbekreftelse sendes på e-post så snart opptaket er ferdig. Alle som har registrert seg, vil få svar. De som ikke får plass i første runde, får tilbud om å stå på venteliste frem til kursstart.

Vi ønsker faglig bredde blant kursdeltagerne. Derfor blir to plasser reservert for hver av yrkesgruppene bedriftslege/lege, psykolog og yrkeshygieniker. Blir ikke kvotene fylt opp, går plassene til andre søkere.

Blant øvrige søkere prioriteres:

 • De som har søkt tidligere uten å få plass, eller har måttet trekke seg fra tildelt plass
 • De som søker sammen med kollega fra en prioritert yrkesgruppe
 • Geografisk spredning
 • Bransjemessig variasjon

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

 • Frem til to uker før kursstart: Betales kun halve kursavgiften dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste
 • Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften må betales
 • Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges

Det er anledning til å la en kollega fra samme BHT-avdeling overta tildelt plass innen kursstart eller ved særskilt avtale.

Få nyhetsbrev
Lukk