Tjenester og fakta

Gravide i arbeidslivet

STAMIs rådgivningstjeneste kan hjelpe til med risikovurdering av arbeidsmiljøet ved graviditet. Vi gir råd til gravide ansatte, bedriftshelsetjenester og annet helsepersonale hvis arbeidsmiljøforholdene er kompliserte. 

De fleste som kontakter rådgivingstjenesten i forbindelse med graviditet er enten gravide, ansatte i bedriftshelsetjenester eller annet helsepersonell. Andre grupper er hovedsakelig arbeidsgivere og verneombud, og jordmødre er en spesielt aktiv yrkesgruppe.

Tjenesten er forankret i dokumentert kunnskap, dels fra egen forskning og dels fra andres forskning. Henvendelsene angår i hovedsak kjemisk arbeidsmiljø, men inkluderer også fysisk belastning, arbeidstidsordninger, smitterisiko, støy, vibrasjon, stråling, voldsrisiko og psykososialt arbeidsmiljø.

Gravide må ta en rekke hensyn under svangerskapet for at fosteret skal få et trygt og godt miljø. Ofte må det tas mer hensyn i arbeidet under svangerskapet enn ellers. Et trygt arbeidsmiljø kan ofte oppnås med tilrettelegging av arbeidet, ikke bare for den gravide men også for det ufødte barnet.

Det er arbeidsgiver som har ansvar for å vurdere risiko og å iverksette tiltak dersom det er påkrevet. Bedriftshelsetjenesten og annet helsepersonell kan bistå den gravide og arbeidsgiver i dette arbeidet.

Alle som har behov kan også kontakte Statens arbeidsmiljøinstitutts rådgivningstjeneste.

Kontakt

Dokumenter

STAMI-TV

Få nyhetsbrev
Lukk