EXPO

Brukerveiledning EXPO Online

Her finner du informasjon om hvordan du bruker EXPO Online til å lagre din virksomhets luftprøver.

Informasjon om prøvene og måleresultater registreres i en 4-trinns prosess.

Ingen andre enn virksomheten selv kan se informasjonen som du registrerer på vegne av din virksomhet. For å få tilgang til registrering må du enten ha rollen Energi, miljø og klima for din bedrift eller bli tildelt tilgang på vegne av din virksomhet. Mer informasjon om dette finner du under adgang og autorisasjon.

Det er ikke nødvendig å gjøre ferdig hele registreringen på en gang. Dersom en registrering er lagret, men ikke er kontrollert og arkivert vil den bli plassert under Ufullstendige registreringer. Derfra kan den raskt finnes frem for å fortsette registreringen. Dersom du registrerer samme type måling ofte vil Kopier tidligere registreringer effektivisere arbeidet med innlegging av prøver og resultater. Før prøvene er kontrollert og arkivert kan du gjøre endinger som å redigere eller slette prøver eller stoff.

I arkiv ligger alle virksomhetens prøver både kontrollerte og arkiverte og ufullstendig registreringer. Her kan det filtreres på den informasjonen som er ønskelig, som Serie-ID, Prøve-ID, sted for prøvetaking, yrke, stoff etc.

Import fra andre datasystemer er også mulig. Ta kontakt for mer informasjon, 2929c8b41ca4f.

 

 

Videre til

  • Hurtigveiledning for registrering av luftprøver i EXPO Online.

  • Informasjon om innlogging og adgangsstyring til EXPO Online.

  • Utfyllende forklaring av de ulike trinnene i registreringen, og informasjon om hvordan du kan effektivisere innleggingen.

  • Informasjon om hvordan du kan endre og slette prøver, og ufullstendige registreringer.

  • Her finner du informasjon om søk i virksomhetens eget arkiv, eksport til excel av prøver og resultater, og hvordan du kan se næringsgjennomsnitter for utvalgte prøver.

  • Forklaringer av symboler, ord og uttrykk brukt i EXPO Online, og informasjon om ulike kodesett benyttet.

  • Videoer av presentasjoner fra lanseringen av EXPO Online 30.mars 2017.

Få nyhetsbrev
Lukk