Tjenester og fakta

Kompetansesenteret for bedriftshelsetjenesten

STAMIs kompetansesenter for bedriftshelsetjenesten (BHT) svarer på spørsmål om bedriftshelsetjeneste og faglige spørsmål om forebyggende arbeidsmiljøarbeid.

Kompetansesenteret er en videreføring av Fagsekretariatet for BHT, og er et virkemiddel for en bedre bedriftshelsetjeneste. Her kan du motta faglig veiledning og relevant kunnskap.

Ta gjerne kontakt med kompetansesenteret hvis du har spørsmål om bedriftshelsetjeneste, forebyggende og helsefremmende arbeidsmiljøarbeid eller forskning om arbeid og helse.

STAMI holder flere kurs og seminar rettet mot bedriftshelsetjenesten. Se oversikt over kommende kurs. 

Kontakt

Nyttige verktøy og lenker

 • Kompetansesenteret utarbeider og ajourfører arbeidsmedisinske veiledninger i samarbeid med aktuelle fagpersoner. Veiledningene er hjelpemiddel for arbeidsmedisinere og et godt utgangspunkt når den enkelte skal utarbeide prosedyrer for sin egen virksomhet.

  Det er utarbeidet veiledninger innenfor forebygging, arbeidsrelaterte sykdommer, undersøkelser, samt diverse (rusmidler, meldeplikt, helseattester, kvalitet)

 • Arbeidsmedisin finnes nå som eget emne på Helsebiblioteket.no. Siden inneholder nyttige ressurser som oppslagsverk, veiledere, oppsummert forskning og relevante tidsskrifter.

 • Rapport publisert 2018. Arbeids- og sosialministeren besluttet på nyåret 2017 å sette ned en ekspertgruppe for å ­gjennomgå og vurdere bedriftshelsetjenesten i Norge. I rapporten oppsummerer ekspertgruppen sine vurderinger av bedriftshelsetjenesteordningen (BHT) i Norge.

 • God BHT ble utviklet i perioden 1998-2000 for å bidra til å kvalitetssikre bedriftshelsetjenesten i Norge. Første utgave ble publisert i 2000. I 2007 og 2013 ble det publisert reviderte versjoner, og 2013-versjonen er blitt oppdatert i 2017.

 • Meld deg på HMS e-postlisten som er laget for faglige innspill, kommentarer eller spørsmål. Det er en lav terskel for å ytre seg.

 • Samlet oversikt over lover og forskrifter, med lenker. Informasjon om arbeidsgivers plikt til å knytte virksomheten til godkjent bedriftshelsetjeneste, om godkjenning av bedriftshelsetjeneste, ulike søknadsskjema og annen generell informasjon.

 • STAMI har spurt alle landets bedriftshelsetjenester (BHT) om erfaringer med godkjenningsordningen. Dette er rapporten fra undersøkelsen. Rapporten ble publisert i 2015. (pdf)

 • Praktisk informasjon og nyttige lenker

Kommende kurs hos STAMI

 • Kurs i aktuell arbeidsmedisin – januarkurset 2020

  Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) inviterer til kurs i aktuell arbeidsmedisin - også kjent som Januarkurset - onsdag 29. - torsdag 30. januar 2020. Med kurset ønsker STAMI å gi oppdatert, relevant og motiverende kunnskap om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

  Kurs/opplæring

 • Statens grunnkurs for BHT (bedriftshelsetjenesten) våren 2020

  Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse som gjør deg tryggere på hvordan du kan fylle rådgiverrollen.

 • Basiskurs i prøvetaking 17.-19. mars 2020

  STAMI arrangerer tre dagers basiskurs i prøvetaking for ansatte med kort erfaring fra arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø. Kurset tar sikte på å gi helt grunnleggende kunnskap om prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk monitorering og vurdering av resultater.

 • Statens videreutdanning for bedriftshelsetjenesten (VUP)

  Kurset retter seg mot erfarne BHT-ansatte som har tatt Grunnkurset og ønsker videre fordypning i risikokartlegging, bransjerettede tiltak og innen kompetanseområdene arbeidsmedisin, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø og ledelse i BHT.

STAMI-TV

Få nyhetsbrev
Lukk