Hjem Avdelinger og ansatte Enhet for systematis[..]

Enhet for systematiske kunnskapsoppsummeringer

Enheten baserer sitt arbeid på systematisk-kritiske litteraturgjennomganger med tematisk innretning av særlig relevans for IA-arbeidet, både gjennom å utføre egne litteraturgjennomganger og å samle andre som er tilgjengeliggjort i den vitenskapelige litteraturen.

Ansatte

Få nyhetsbrev
Lukk