Damir Jurica

Damir Jurica

Kjøkkensjef – Administrasjon og fellestjenester

+ 47 23 19 51 38

Andre ansatte i Administrasjon og fellestjenester