Vi søker derfor unge personer til et lab-forsøk. Hver deltaker mottar en økonomisk kompensasjon på 1000 kr i form av et gavekort.

Formålet er å måle hvordan det å være våken om natten påvirker oppmerksomhet og kroppens utskillelse av melatonin.

Hva innebærer deltakelse?

 • Å være våken i én natt (23.-24. mai eller 1.-2. juni mellom kl. 18:00 og 06:00)
 • Gjennomføre ni reaksjonstidstester på iPad gjennom natten
 • Svare på et spørreskjema
 • Avgi sju spyttprøver gjennom natten
 • Avgi en blodprøve ved midnatt
 • Du kan få tilgang på resultater fra enkelte av testene du gjennomfører
 • Mye fritid du kan bruke til å lese, etc
 • Forsøket gjennomføres for 10 personer samtidig, så i løpet av natten vil du være sammen med 9 andre, samt to forsøksledere fra STAMI

Kriterier for å delta i undersøkelsen

 • Du må være mellom 18 og 35 år, ikke-røyker, ved god helse og forstå norsk muntlig og skriftlig.
 • Være våken som normalt på dagtid før forsøket.
 • Oppfordres til å ikke drikke koffeinholdige drikker eller bruke nikotin (snus, e-sigarett, nikotintyggegummi etc.) etter kl. 12 forsøksdagen, og gjennom hele forsøkets lengde (frem til 06:00)
 • Å ikke være skift-/nattarbeider til vanlig

Praktisk informasjon

 • Forsøket blir utført i STAMI sine lokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, 0304 Oslo
 • Deltakelse i studien vil ikke medføre kjente ulemper ut over følgene av en natt uten søvn
 • Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke til å delta i studien.
 • Under forsøket på STAMI vil du få standardiserte måltider og drikke (typisk bagett + jus).

Før forsøket på STAMI vil vi gjennomføre et kort intervju per telefon for å spørre om forhold som kan ha betydning for deltakelsen, og avtale hvilken dag du skal delta.

Dersom du ønsker å delta, send en epost til mina.eriksen@stami.no med følgende informasjon:
• Navn
• Telefonnummer
• Hvilken av forsøksdagene som passer (ev. om begge passer)

Hva skjer med informasjonen om deg?
Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres.

Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knyttes til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg.