Kontakt

Publisert

OM OLJETÅKE OG OLJEDAMP

  • Oljetåke er oljedråper i luft.
  • Oljedamp er damp fra hydrokarboner med høyt kokepunkt, >216°C.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: 37 mm totalstøvkassett med glassfiberfilter koplet i serie med et adsorbentrør (kullrør)
  • Pumpe: Pumpe (EX-sikker). Normal luftgjennomstrømningshastighet er 1,4 L/min. Prøvetakingstid maks 2 timer.
  • Referanseprøve: Oljeprøve til referanse må sendes med prøvene
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

  • Basert på NIOSH 5026 (oljetåke) og NIOSH 1500 (oljedamp)
  • Fourier transform infrarød spektroskopi (FTIR) og gasskromatografi med flammeionisasjonsdeteksjon (GC-FID)

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Kjølig, 4 °C

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).