Kontakt

Publisert

Sist oppdatert

  • 4. august 2022

OM ISOCYANATER

  • Isocyanater brukes som bestanddel i polyuretanprodukter (maling, lakk, lim, fugemasse, bygnings- og isolasjonsskum og skumgummi). Isocyanater kan frigis ved oppvarming av polyuretanprodukter.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse. Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker:Glassfiberfilter impregnert med 1-(2-metoksyfenyl)piperazin i 25 mm Millipore filterkassett («totalstøvkassett»)
  • Pumpe: Vanlig luftgjennomstrømningshastighet er 1-2 L/min
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Se også: Bruksanvisning for prøvetaking av isocyanater

Metode og instrumentering

  • Health and Safety Executive (HSE), MDHS25-4
  • Væskekromatografi med massespektrometrisk deteksjon (LC-MS)

Oppbevaring av prøven

  • Før bruk: Romtemperatur
  • Etter bruk: Kjølig ca. 4 °C  i medfølgende toluenløsning

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).