Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyser av organisk[..] Analyse av flyktige organiske forbindelse[...]

Analyse av flyktige organiske forbindelser (VOC)

Bestemmelse av VOC utføres hovedsakelig i forbindelse med screening av arbeidsluft hvor det ikke er en kjent forurensningskilde tilstede og hvor man forventer lave nivå av VOC. Måling av VOC kan utføres i innemiljø i forbindelse med arbeid som f.eks. kontorer (emisjon fra møbler, inventar og bygningsmaterialer).

Kontakt

Publisert

  • 4. mars 2015

Sist oppdatert

  • 28. juni 2022

OM VOC

  • VOC er en fellesbetegnelse for organiske stoffer som på grunn av lavt kokepunkt lett fordamper ved f.eks. romtemperatur.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

  • Prøvetaker: Termodesorpsjonsrør. Normalt benyttes Tenax som adsorbent.
  • Pumpe: Pumpe (EX-sikker). Vanlig luftgjennomstrømningshastighet er 50 mL/min (2 timer, maks 6 L).
  • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

  • Basert på HSE MDHS 72
  • Termodesorpsjon og gasskromatografi med massespektrometrisk deteksjon (TD-GC-MS)

Oppbevaring av prøven

  • Før og etter bruk: Ved romtemperatur med Swagelok-kobling på.

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).

Spesielt: Resultater blir oppgitt som TVOC (sum VOC) beregnet som toluen-ekvivalenter. Det finnes ingen norsk grenseverdi for TVOC.

Få nyhetsbrev
Lukk