Kontakt

Publisert

OM ALDEHYDER

 • Aldehyder er en gruppe hydrokarboner som blant annet dannes som mellomprodukter ved oksidering av alkoholer. Finnes gjerne i desinfeksjonsmidler og treverk.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Aktiv prøvetaking:
  • Prøvetaker: Adsorbentrør: Anskaffes selv fra leverandør. Vanlig adsorbent er en SepPak-patron fylt med silicagel belagt med 2,4-dinitrofenylhydrazin (Waters 37500).
  • Pumpe: Pumpe (EX-sikker). Normal luftgjennomstrømningshastighet er 50 mL/min.
 • Passiv prøvetaking:
  • Dosimeter: Anskaffes selv fra leverandør. Vanlig dosimeter er Umex-100 (SKC 500-100).
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Løsemidler

Metode og instrumentering

 • Basert på NIOSH 2016, NIOSH 2018, og OSHA-metode nr. 1007
 • Høytrykksvæskekromatograf med UV-detektor (HPLC-UV)

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Kjølig ca. 4 °C
 • Etter bruk: Kjølig ca. 4 °C eller fryst.

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).