Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Analyser av bioaeros[..] Analyse av sporer fra sopp og actinobakterier

Analyse av sporer fra sopp og actinobakterier

Typiske arbeidsplasser hvor det forekommer soppsporer er sagbruk, landbruk, kornmottak og avfallshåndtering. Sporer fra actinobakterier forekommer ofte ved kompostering.

Kontakt

Publisert

 • 4. mars 2015

Om sopp og actinobakterier

 • Sporer spres lett i luften ved aktivitet på arbeidsplassen og kan deponere dypt i alveolene ved inhalasjon.
 • Soppsporer har størrelse fra 2-3 µm til over 100 µm, de fleste 3-15 µm.
 • Actinobakterier har størrelse fra 0,7-1,5 µm , og danner ofte kjeder som øker den aerodynamiske størrelsen.
 • Forekomst av sporer varierer med temperatur og fuktighet, og eksponeringsnivået kan raskt endre seg avhengig av hvordan forholdene er for soppvekst og sporedannelse.

Bestillingen gjøres på e-post til kontaktperson for den aktuelle analysen, og er ikke gyldig uten bekreftelse.  Ved bestilling av prøvetakingsutstyr og analysetjenester godtas vilkårene.

Nødvendig utstyr

 • Prøvetaker: Antistatisk totalstøvkassett med veid 0,8 µm ATTP-filter (Prøvetaker til totalstøv)
 • Pumpe: Luftgjennomstrømningshastighet 2 L/min
 • Prøvetakingsskjema: Benytt prøvetakingsskjema for Aerosoler.

Metode og instrumentering

 • Telling av sporer med scanning elektronmikroskop (SEM)
 • Gravimetrisk bestemmelse av partikulær masse (støv) på filter.

Oppbevaring av prøven

 • Før bruk: Romtemperatur
 • Etter bruk: Romtemperatur

Vurdering

Generelt: Resultater skal vurderes opp mot gjeldende grenseverdier, se Grenseverdier (Arbeidstilsynet).

Spesielt: Det finnes ingen norsk grenseverdi, men tidligere undersøkelser har vist økt forekomst av luftveissymptomer ved 100 000 soppsporer/m3  og 1 000 000 actinobakteriesporer/m3 etter åtte timers eksponering.

Få nyhetsbrev
Lukk