Søk i hele nettstedet

Nyhet 3. februar 2011

Gravide i arbeid på laboratorium – utgjer kjemisk arbeidsmiljø ein risiko?

Laboratoriet er ein arbeidsplass med potensielle arbeidsmiljøutfordringar, særleg knytt til bruken av kjemikaliar. Desse utfordringane ve...

Nyhet 22. april 2021

Anbefalinger om gravide i arbeid relatert til koronapandemien

Her finner du informasjon og anbefalinger om tilrettelegging og risikovurdering knyttet til koronasmitte og gravide i arbeid. Eksponering...

Nyhet 15. desember 2017

Formidling av personleg risiko er ei vanskeleg øving

Kunnskapen om årsaksrelatert risiko for sjukdom er i første rekkje basert på studiar av grupper. Vi ønskjer ofte å kunne føreseie kva ris...

Nyhet 10. september 2020

Ren satsing på arbeidsmiljøet hos frisørkjeden

Hun drev ekstremsport på fritiden, men da hun skjønte at det var på jobb hun tok mest risiko, bestemte hun seg for å gå foran for å endre...

Side 23. oktober 2019

Tilrettelegging av arbeidsmiljø for gravide

Gravide i arbeid må ta en rekke hensyn under svangerskapet for at fosteret og den gravide selv skal få et trygt og godt miljø, og for å k...

Nyhet 31. januar 2019

Sammenligner data om sykefravær blant gravide

Sykefravær blant gravide kan reduseres ved hjelp av god tilrettelegging på jobben. Kunnskap om sykefravær blant gravide er derfor svært v...

Side 14. januar 2015

Rådgivningstjeneste for gravide i arbeid

God tilrettelegging av arbeidet kan gi et trygt arbeidsmiljø for den gravide og det ufødte barnet. STAMIs rådgivningstjeneste for gravide...

Nyhet 25. februar 2020

Belastande arbeidsmiljø aukar risikoen for sjukefråvær blant gravide

I ein ny dansk studie har forskarar funne at risikoen for fråvær er tre gongar så høg dersom den gravide blir utsett for mange belastande...

Nyhet 14. september 2017

Store forskjeller i sykefravær blant gravide kvinner i Europa

Opptil 36 000 norske gravide sykmeldes hvert år, og Norge ligger nær sykefraværstoppen blant gravide i Europa. Bakgrunnen for sykmeldinge...

Nyhet 8. oktober 2013

Kor alvorleg er risikoen for at gravide vert smitta av barnesjukdomar på jobben?

Den femte barnesjukdom skuldast virussmitte, og er som regel mild og uskuldig. Nysmitte under første halvdel av graviditeten kan likevel ...

Film 9. mars 2021

Opptak fra webinar: Hvordan ivareta gravides arbeidsmiljø under korona

Frokostseminar Webinar
Nyhet 2. november 2020

Tilrettelagt nattarbeid kan redusere risiko for ulykker og kreft

Kan nattarbeid tilrettelegges slik at risikoen for ulykker, kreft og graviditetskomplikasjoner blir mindre? Ja, mener en ekspertgruppe på...

Side 2. januar 2023

Kurs for leger i spesialisering (LIS): Risiko og forebygging for arbeidsmedisinere

Kurset planlegges for gjennomføring høsten 2024. Abonner gjerne på STAMIs nyhetsbrev for informasjon om når kurset utlyses.

Side 30. mars 2021

Hva er kjemisk og biologisk arbeidsmiljø?

Eksponering for kjemiske og biologiske stoffer er en stor utfordring i norsk arbeidsliv. Slike stoffer er for mange en del av arbeidsdagen.

Side 4. februar 2020

Våre tjenester

I tillegg til å være et forskningsinstitutt, tilbyr STAMI en rekke tjenester knyttet til arbeidsmiljø og arbeidshelse. Disse tjenestene e...

Side 18. november 2014

Om STAMI

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale forskningsinstituttet innen arbeidsmiljø og arbeidshelse, underlagt Arbeids- og in...