Webinaret er ferdig, men vi legger ut opptak når vi har det klart.

STAMI ønsker velkommen til webinar 30. september, kl. 10.00.

Måten virksomheter løser utfordringene med fjernkontor på, har stor betydning for arbeidslivet og samfunnet vårt fremover.

Vi har sett at virksomheter ønsker å være i takt med arbeidstakernes ønsker om fleksibilitet, og dessuten ønsker å redusere på husleiekostnader. Andre ser ofte fjernarbeid i sammenheng med samferdselsbesparelser, miljøgevinster og distriktspolitikk.

Behov for å løfte blikket
Men har vi løftet blikket nok, slik at vi tør se på hvordan dette egentlig påvirker oss, eller har diskusjonen blitt for nærsynt? Hvordan vil norske konkurransefortrinn som følge av god arbeidsorganisering og gode ledelsesprinsipper kunne bli påvirket? Hva betyr dette for velferdsstaten?

Disse og andre spørsmål skal vi diskutere her.

Hvem møter du?

  • Kristin Clemet, Civita
  • Trygve Svensson, Tankesmien Agenda
  • Even Bolstad, HR Norge
  • Pål Molander, direktør i STAMI

Svein Tore Bergestuen leder samtalen.