Vit. artikkel

Publisert

  • 2007

Grunnlaget for helse og funksjon i voksen alder legges gjennom hele livsløpet. Medisinsk fødselsregister (MFR) er det naturlige utgangspunktet for populasjonsbaserte livsløpsstudier i Norge. I denne oversikten gis eksempler på studier hvor MFR-data er koblet mot andre datakilder med oppfølging opp til ung voksen alder. Styrken til MFR ligger på flere områder. For det første er det mulig å etablere kohorter av alle som er født i Norge siden 1967. For det andre har MFR rikholdige data av nytte i livsløpsstudier. For det tredje gir MFR mulighet for å etablere søskenkohorter, noe som kan vise seg å være av stor verdi i denne typen studier. I prinsippet kan fødte i MFR følges gjennom 40 år i dag (2007).

Kristensen, Petter
Norsk Epidemiologi Norsk forening for epidemiologi, Norsk Epidemiologi 17(2): 147–152
Les publikasjon