Andre publikasjoner

Publisert

  • 1990
Christensen, Rigmor; Hallén, Jostein; Medbø, Jon Ingulf; Waage, Jostein; Røyneland, O.; Sejersted, Ole M.
HD; 1002/90
Les publikasjon Åpen tilgang