Andre publikasjoner

Publisert

  • 1982
Fjeldstad, Per Einar; Holtermann, Eiler; Norsk petroleumsinstitutt
HD; 872/82
Les publikasjon Åpen tilgang