Kontakt

Publisert

Hvordan fyller jeg ut dagboken? Hvis du har tekniske problemer med å fylle ut dagboken kan du se Veiledning til dagbok

Hva er formålet med dagboken? Dagboken er laget for å samle informasjon om arbeidstid, søvn og helseplager.

Hva menes med siste døgn? Med siste døgn menes fra kl 21 den foregående kveld til kl 21 da du mottok tekstmeldingen med dagboken. Selv om du ikke fyller ut dagboken nøyaktig når tekstmeldingen kommer kl 21 er det fortsatt denne tidsperioden du skal svare for.

Hvor ofte og når skal jeg utfylle dagboken? Du skal fylle ut dagboken hver dag. Hvis det er mulig bør du fylle den ut like etter kl 21.

Hva gjør jeg hvis jeg glemmer en dag? Hvis du glemmer å utfylle dagboken hopper du over denne dagen og fyller ut neste dagbok som vanlig.

Hva hvis det skjer noe uvanlig? Hvis det oppstår en uvanlig hendelse (som sykdom, ulykke, nødssituasjon eller traume) noteres dette i kommentarfeltet i slutten av dagboken.

Hva betyr ordene ”seng”, ”oppvåkning” og ”hovedsøvn” i dagboken? Denne dagboken er tilpasset personer som er våkne og sover på uvanlige tidspunkter. Ordet ”seng” betyr det sted du vanligvis sover. Ordet ”oppvåkning” betyr å våkne opp. En oppvåkning kan være en kort eller lengre avbrytelse av søvnen. ”Hovedsøvn” er den lengste søvnperiode i løpet av det siste døgnet. Dvs. har du sovet to lengre perioder i løpet av det siste døgn angis den lengste som hovedsøvn og den andre som ”søvn utenom siste hovedsøvn”.

Vil besvarelsen av disse spørsmålene holde meg våken? Det er vanligvis ikke noe problem. Du skal ikke bekymre deg om å angi presise tidspunkter og du skal ikke se på klokken. Bare gi ditt beste anslag.

Figuren under viser til ulike kroppsdeler og kan brukes som hjelpemiddel når du utfyller helsespørsmålene.

 

Forklaring til mobildagbok

Instruksjoner til spørsmålene i dagboken

Veiledningen nedenfor forklarer hva du blir spurt om i hvert spørsmål i dagboken.

Helse

Angi symptomer og plager for det siste døgn Når du angir symptomer eller plager skal du tenke tilbake på siste døgn og markere det svaret som passer best for hvordan du totalt sett har hatt det. Det betyr at selv om du ikke har symptomer eller plager på det tidspunktet du fyller ut dagboken kan du angi at du har vært plaget tidligere i løpet av det siste døgnet.

Arbeidstid

Har du hatt fravær fra arbeid grunnet sykdom siste døgn? Angi om du har vært borte fra arbeid grunnet sykdom. Hvis du har dratt hjem fra arbeid tidligere enn planlagt på grunn av sykdom svarer du ”Ja”. Hvis du har vært syk på en fridag svarer du ”Nei”.

Har du vært på arbeid siste døgn? Hvis du har vært på arbeid det siste døgn svarer du ”Ja”. Hvis du har hatt fri eller hatt fravær fra arbeidet grunnet sykdom svarer du ”Nei” og hopper over de neste to spørsmål.

Hva var klokken da du startet arbeidsvakten? Dette spørsmål besvares kun hvis du har vært på arbeid i løpet av siste døgn. Angi tidspunktet vakten startet. Dette tidspunkt kan være i går hvis du har vært på nattevakt. Angi den faktiske arbeidstid, ikke den offisielle, hvis disse ikke stemmer overens.

Hva var klokken da du avsluttet siste arbeidsvakt? Skriv sluttidspunktet for siste arbeidsvakt. Hvis skjemaet utfylles mens du fortsatt er på kveldsvakt noterer du tidspunktet som vakten er planlagt avsluttet.

Søvn

Hva var klokken når du la deg i sengen? Angi tidspunktet du la deg i sengen. Dette behøver ikke være det samme tidspunkt som da du la deg til å sove.

Hva var klokken da du la deg for å sove? Angi det tidspunkt du la deg til å sove.

Hvor lang tid (i timer og minutter) tok det før du sovnet? Angi cirka hvor lang tid det tok deg å sovne fra du la deg til å sove.

Hvor mange ganger våknet du, utenom den siste gangen, da du sto opp? Angi hvor mange ganger du våknet mellom tidspunktet du sovnet og den siste gang du våknet.

Hvor lenge (i timer og minutter) varte disse oppvåkningene til sammen? Hvor lang tid var du våken totalt mellom tidspunktet du sovnet og den siste gangen da du sto opp. For eksempel, hvis du våknet 3 ganger (20 minutter, 35 minutter og 15 minutter) legger du alle tidene sammen (20 35 15 = 70 minutter, da angir du 1 time og 10 minutter).

Hva var klokken da du våknet siste gang uten å sovne igjen? Angi tidspunktet for den siste gangen du våknet uten å sovne igjen.

Hva var klokken når du stod opp fra sengen etter hovedsøvnen? Angi det tidspunktet da du sto opp uten noen flere forsøk på å sovne. Dette tidspunktet kan være forskjellig fra din endelige oppvåkning (for eksempel kan du ha våknet kl 6:35 men ikke stått opp fra sengen før kl 7:20)

Våknet du tidligere enn du hadde planlagt? Hvis du våknet tidligere enn du ønsket eller hadde planlagt, svar ja. Hvis du for eksempel våknet av vekkeklokka, svar nei.

Hvor lenge (i timer og minutter) sov du utenom hovedsøvnen siste døgn? Angi hvor mye du sov utenom den angitte hovedsøvnen. Dette gjelder både høneblunder og lengre søvnperioder. Hvis du for eksempel har hatt to lengre søvnperioder angis lengden på den korteste perioden her. Den lengste perioden angis som hovedsøvn.

Hvordan var søvnen siste døgn? Angi din opplevelse av hvor godt du sov siste døgn, hovedsøvn og eventuell ekstrasøvn sett under ett.

Brukte du medisin (med eller uten resept) som hjelp til at sove? Hvis du brukte reseptpliktige medisiner eller andre medisiner, som for eksempel naturmedisiner, for å sove svarer du ja til dette spørsmål.

Kommentarer til helse, arbeidstid eller søvn: Her kan du skrive utfyllende opplysninger som gjelder punktene ovenfor. Feltet kan ikke brukes til å gi generelle tilbakemeldinger til forskningsgruppen.