Hjem Om STAMI STAMIs fagråd

STAMIs fagråd

STAMIs fagråd skal virke som rådgivende organ i forskningsfaglige spørsmål. Fagrådet skal stimulere til instituttets forskningsfaglige utvikling og samarbeid internt og eksternt, og bidra til STAMIs uavhengige posisjon som det nasjonale forskningsinstitutt innenfor arbeidshelse- og arbeidsmiljøområdet.

Publisert

  • 27. mars 2015

Fagrådet oppnevnes og ledes av STAMIs direktør, og har 4 medlemmer hver fra henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, ett medlem fra hvert av tilsynene, ett medlem fra det arbeidsmedisinske miljø samt ett medlem fra henholdsvis Norges forskningsråd, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Norsk forening for arbeidsmedisin (NAMF). I tillegg skal det velges to ansatterepresentanter fra instituttet.

Fagrådet skal bli invitert til å komme med råd knyttet til instituttets overordnede strategier og faglige veivalg, knyttet til både forskning, utvikling, rådgivning, undervisning, kommunikasjon, internasjonale aktiviteter og overvåking. Fagrådet skal holdes orientert om utviklingen i instituttets prosjektportefølje og vitenskapelige produksjon.

Fagrådets medlemmer:

Pål Molander, Direktør, STAMI

Karl-Christian Nordby, Overlege, STAMI

Merete Drevvatne Bugge, Overlege, STAMI

Unni Abusdal, Overlege, NHO

Wenche Thomsen, Rådgiver i HMS-politikk, LO

Stian Sigurdsen (vikar for Helga Bull-Rostrup), Seniorrådgiver, Virke

Henrik Dahle, Fagsjef, UNIO

Olav Wendelbo Kvam, Fagsjef Arbeidsliv og ledelse, Spekter

Siri Klevstrand, Spesialrådgiver, KS

Nina Sverdrup Svendsen, Utredningssjef, Akademikerne

Håvard Lismoen, Leder samfunnspolitisk avdeling, YS

Monica Seem, Avd Dir, Dokumentasjon og analyse, Direktoratet for arbeidstilsynet

Sigvart Zachariassen, Sjefsingeniør, Petroleumtilsynet

Tor Erik Danielsen, Seksjonsoverlege Oslo Universitetssykehus,  Miljø- og Yrkesmedisin

Kristian Vetlsen, Bedriftsoverlege, Orkla ASA

Magne Refsnes, Seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

Få nyhetsbrev
Lukk