I instruksen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) fremgår det at STAMI skal ha et fagråd, som skal ledes av instituttets direktør.

Fagrådet oppnevnes av STAMIs direktør på basis av føringer i instruks fra AID. Fagrådet ledes av instituttets direktør. Fagrådets formål, organisering, oppgaver og sammensetning framgår av mandat fastsatt av instituttet.

Fagrådet skal bli invitert til å komme med råd knyttet til instituttets overordnede strategier og faglige veivalg, knyttet til både forskning, utvikling, rådgivning, undervisning, kommunikasjon, internasjonale aktiviteter og overvåking. Fagrådet skal holdes orientert om utviklingen i instituttets prosjektportefølje og vitenskapelige produksjon.

Fagrådets medlemmer (2022-2026):

Statens arbeidsmiljøinstitutt
Direktør Therese N. Hanvold

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (UNIO)
Representant: Fagsjef arbeidsliv, Henrik Dahle
Vara: Seniorrådgiver Geir Lyngstad Strøm

Akademikerne
Representant: Utredningssjef arbeidsliv og velferdspolitikk, Nina Sverdrup Svendsen
Vara: Rådgiver utdanning og arbeidslivspolitikk, Øystein Holm-Haagensen

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Representant: Spesialrådgiver Ann Torill Benonisen Indreeide
Vara: Seniorrådgiver Arnfinn Bjørshol

Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Representant: Utredningsleder Øyvind Rongevær
Vara: Cecilie Sjåland

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)
Representant: Leder for samfunnspolitisk forening, Håvard Lismoen
Vara: Blir oppnevnt snarlig

Kommunesektorens organisasjon (KS)
Representant: Seniorrådgiver avdeling arbeidsliv arbeidsgiverpolitikk, Jon Anders Drøpping
Vara: Spesialrådgiver avdeling arbeidsliv arbeidsgiverpolitikk, Siri Klevstrand

Hovedorganisasjonen Virke
Representant: Fagsjef arbeidsliv, Morten Skauge
Vara:

Arbeidsgiverforeningen Spekter
Representant: Fagdirektør Olav Kvam
Vara: Spesialrådgiver Anders Vollen

Arbeidstilsynet
Representant: Avdelingsdirektør, avdeling for arbeidsmiljø og regelverk, Monica Seem
Vara: Seksjonsleder, seksjon for arbeidsmiljøfag, Gunn Robstad

Petroleumstilsynet
Representant: Fagleder arbeidsmiljø, Roar Høydal
Vara: Senioringeniør arbeidsmiljø, Sissel Graue

Observatør
Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID)
Representant: Utredningsleder, arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen, Anna Skårberg