PEROSH 

Bilde av Perosh-logo

PEROSH er forkortelse for Partnership for European Research in Occupational Safety and Health. Som en nettverksorganisasjon arbeider PEROSH for å utvikle det europeiske forskningssamarbeidet bl.a. med sikte på samordnende program- og forskningsforslag til EU. STAMIs direktør sitter i Steering Committee som er styringsgruppa for PEROSH.

PEROSH Scientific Steering Group er etablert for å være mer operativ enn styringsgruppen, med deltakere på avdelingsdirektørnivå. Disse har fullmakter til å forplikte institusjonene på forskningssamarbeid, og i tillegg er det egne grupper med prosjektledere som koordinerer felles innsats.

Her kan du få nyheter fra PEROSH-nettverket

NIVA

Bilde av NIVA sin logo

I nordisk sammenheng medvirker STAMI til å formidle forskningsresultater på høyt nivå. Dette skjer gjennom Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA). NIVA utarbeider og holder kurs og seminarer. NIVA skal hjelpe til å sikre at Norden er i forkant innenfor arbeidsmiljøforskningsområdet, samtidig som organisasjonen i økende grad er engasjert med opplæring i det baltiske og nordrussiske området. Nordisk ministerråd finansierer NIVA, som er lokalisert med kontor i det finske arbeidshelseinstituttet.

Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety

Baltic Sea Network on Occupational Health and Safety (BSN) er et nettverk for eksperter innenfor arbeidsmiljø og -helse. Arbeidsmiljøinstitusjoner i ti land i rimelig nærhet av Østersjøen deltar. BSN fungerer som et ekspertnettverk, og har samtidig rolle som rådgivende enhet til WHO og Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Wellbeing (NDPHS).

Eurofound

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions med hovedkontor i Dublin, har som formal å bidra til å skape bedre leve- og arbeidsvilkår i Europa gjennom forskning, innsamling av informasjon og formidling av kunnskap. En viktig informasjonskilde for Eurofound er European Working Conditions Surveys som gjennomføres hvert femte år og hvor Norge også deltar.

Eurofounds arbeid er organisert gjennom tre observatorier. EWCO (European Working Conditions Observatory), EIRO (European Industrial Relation Observatory) og EMCC (European Monitoring Center on Change). Observatoriene baserer i stor grad sitt arbeid på et nettverk av korrespondenter fra samtlige EU-land samt Norge. STAMI ved NOA er nasjonal korrespondent for EWCO.

Andre

I tillegg samarbeider STAMI tett med det Europeiske arbeidsmiljøorganet EU-OSHA (EU-OSHA), blant annet gjennom deres National Focal Point i Norge. Instituttet deltar i The Nordic Expert Group for Criteria Documentation of Health Risks from Chemicals (NEG), International Commission of Occupational Health (ICOH), Sheffield Group (møtepunkt for de europeiske instituttene), European Network Workplace Health Promotion, samt samarbeider med European Chemicals Agency (ECHA) knyttet til arbeidet med administrative normer (OEL: Occuaptional Exposure Limits).

Bilde av EU-OSHA logo