Laboratorietjenester

Generelle henvendelser

  • Generelle henvendelser i forbindelse med prøvetaking og bestemmelse av uorganiske forbindelser i arbeidsluft

  • Generelle henvendelser knyttet til bestemmelse av ulike organiske forbindelser i arbeidsluft.

Instituttet prioriterer laboratorieanalyser som STAMI har spesielle forutsetninger for eller som ikke utføres av andre. I perioder med stor aktivitet vil det kunne være lang leveringstid både på prøvetakingsutstyr og analyserapporter. Leveringstiden vil variere gjennom året og være avhengig av hvilken analyse det gjelder. Forventet leveringstid oppgis ved bestilling. Analyser utføres kun etter forhåndsavtale.

Dersom det bestilles utstyr til en kartlegging som skal gjentas ved senere tidspunkt, bør dette informeres om ved første bestilling. Dette for å kunne reservere prøvetakingsutstyr og sikre analysekapasitet til alle planlagte kartlegginger.

Alle analyseresultater legges anonymisert inn i instituttets eksponeringsdatabase EXPO, i henhold til konsesjon fra Datatilsynet. Personidentifiserbare opplysninger registreres bare ved innsending av biologiske prøver og det kreves muntlig samtykke fra de personene det gjelder. Arbeidstilsynet har tilgang til EXPO ved forespørsel.

Prøvetaking
Instituttets prøvetakingsskjemaer skal brukes ved innsendelse av prøver. Informasjonsskriv vedrørende biologiske prøver skal alltid følge prøvetakingsskjemaene ved utsendelse. Skjemaer fås ved henvendelse til instituttet eller de kan lastes ned i bokmål eller nynorsk versjon.

Prøvetakingsutstyr
Når prøvetaking og analyse krever det, vil instituttet kunne formidle prøvetakingsutstyr. Kontaktpersoner kan gi nærmere opplysninger over e-post eller telefon.
Instituttet leier ut oppladbare prøvetakingspumper og rotameter som er tilpasset prøvetakingsutstyret. Pumper og rotameter bestilles samtidig med annet prøvetakingsutstyr og laboratorietjenester.

Bestilling
Bestilling av prøvetakingsutstyr og analyser skjer via e-post til kontaktperson. Bestillingen er ikke gyldig uten bekreftelse fra instituttet.

Blindprøver
Med hver prøveserie skal det følge med blindprøve(r). Analyse av blindprøven(e) regnes ikke med i antall prøver og faktureres ikke.

Få nyhetsbrev
Lukk