Kursinformasjon

 • Når:
  24. januar 2024 – 25. januar 2024
 • Varighet:
  2 dager
 • Sted:
  STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen, Oslo.
 • Påmeldingsfrist:
  19. januar 2024
 • Kursavgift:
  4100,-
 • Maks antall deltakere:
  80
 • Målgruppe:
  Kurset retter seg mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

STAMI arrangerer Kurs i aktuell arbeidsmedisin i januar hvert år. Her presenterer vi nye prosjekter og forskningsfunn. I tillegg presenterer Arbeidstilsynet relevante nyheter fra sin virksomhet.

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhenger mellom arbeidsmiljø og helse.

Tema 

Du vil få innsikt i temaer og utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og helse som er relevante for ansatte både i BHT og i yrkesmedisinske avdelinger. Overordnet tema for kurset i 2024 er psykososialt arbeidsmiljø og helse.

Undervisning 

Undervisningen består av forelesninger med landets ledende forskere og fagutøvere innen arbeidsmedisin. Vi setter av god tid til å stille spørsmål underveis i kurset.

Mange deltagere benytter også tiden til å bygge nettverk og utveksle verdifulle erfaringer.

Godkjenninger

Kurset er godkjent med følgende godkjenning fra legeforeningen.

Allmennmedisin: 12 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til
tilleggstakst).
Arbeidsmedisin: 12 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset er godkjent av NSF som meritterende med totalt  12 timer.

Påmelding og opptak

Vi gjør oppmerksom på at påmelding er bindende etter søknadsfristen. Arbeidsmedisinere har prioritert opptak til kurset frem til 13. november. Deretter er det åpen påmelding til kurset er fulltegnet.

Avmelding

Ved avmelding senere enn 10. januar 2024 må hele kursavgiften betales. Ved sykdom bortfaller kravet dersom det kan fremvises sykmelding.


Med forbehold om endringer.

Program

 • Kl.

  Registrering og kaffe

 • Kl.

  Velkommen til kurs

  v/Karl Christian Nordby

 • Kl.

  STAMI og BHT – sammen for et bedre arbeidsmiljø i norske virksomheter

  v/Therese N. Hanvold, STAMI

 • Kl.

  Hva er psykososialt arbeidsmiljø og hvordan kan lovverket sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø for alle?

  v/Håkon Johannessen, STAMI

 • Kl.

  Når følelser er en del av arbeidet, emosjonelle krav, emosjonell dissonans og rollekonflikt

  v/Rigmor Knutsen og Sana Parveen, STAMI

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Hvordan jobber BHT med emosjonelle belastninger i praksis

  v/Eivor Iversen Bø, Stavanger kommune BHT

 • Kl.

  Gruppearbeid: Emosjonelle belastninger i arbeidet

  v/Eivor Iversen Bø, Stavanger kommune BHT

 • Kl.

  Risikovurdering av vold og trusler

  v/Mathias van der Harst, OUS

 • Kl.

  Oppsummering og avslutning

 • Kl.

  Nytt fra Arbeidstilsynet

  v/Conny Meijer, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Nytt fra Godkjenningsenheten for BHT

  v/Mette Stølen Matre, Arbeidstilsynet

 • Kl.

  Samfunnsnytten av BHT – Hvilke effekter kan vi se av lovendringene som trådte i kraft 1.1.2023?

  v/Christoffer Bugge, Oslo Economics

 • Kl.

  Erfaringsutveksling og gruppearbeid om forebygging av helseplager relatert til psykososiale faktorer

  v/Håvard Hanch-Hansen, Medi3

 • Kl.

  LUNSJ

 • Kl.

  Oppsummering av gruppearbeid

  v/Håvard Hanch-Hansen, Medi3

 • Kl.

  Betydningen av kontorkonsepter og digitalisering for psykososialt arbeidsmiljø og helse

  v/Jan Olav Christensen og Randi Hovden Borge, STAMI

 • Kl.

  Spørsmål og svar

 • Kl.

  Avslutning

Kurspåmeldingen er nå stengt.