Kontakt

Målgruppe

BHT-ansatte med minst tre års erfaring. Det er også et krav at Grunnkurs for BHT er gjennomført før man melder seg på VUP.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes neste kurs: Ikke avgjort når neste kurs arrangeres

Varighet: Fire samlinger à to dager

Kursavgift:

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo eller digitalt, se utlysning for nærmere informasjon.

 

Kursbeskrivelse

Gjennom videreutdanningsprogrammet får du videreutviklet din kunnskap og dine ferdigheter innen arbeidsmiljøfeltet, og økt bevissthet om egen arbeidsform.

Programmet vil gi deg

  • økt forståelse for rammer og lovverk for BHT
  • økt kunnskap om ulike bransjer og yrkesgrupper i norsk arbeidsliv
  • økt forståelse av hvordan du jobber kunnskapsbasert med kartlegging og risikovurderinger
  • større bevissthet rundt ledelse, roller og samarbeid i BHT

Undervisningen kombinerer forelesninger, strukturert gruppearbeid og erfaringsdeling for å øke det faglige utbyttet. Det er plass for refleksjon rundt egne arbeidsmåter og etiske perspektiver og utfordringer. Hver samling avsluttes med å skrive logg, og disse loggene danner grunnlag for et refleksjonsnotat som skal presenteres på siste samling.

 

Avmelding

Fire – to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.