Hjem Kurs og seminar Videreutdanning (VUP) for bedriftshelsetj[...]

Videreutdanning (VUP) for bedriftshelsetjenesten

Videreutdanningsprogrammet retter seg mot erfarne BHT-ansatte som ønsker faglig påfyll og ny inspirasjon.

Programmet søker å gi deltakerne økt forståelse for rammer og lovverk for BHT, økt kunnskap om ulike bransjer og yrkesgrupper i norsk arbeidsliv, økt forståelse av hvordan jobbe kunnskapsbasert med kartlegging og risikovurderinger og i tillegg gi deltakerne større bevissthet rundt ledelse, roller og samarbeid i BHT.

Videreutdanningen (VUP) bygger på Grunnkurs for BHT, og deltakerne må ha gjennomført dette eller kunne dokumentere tilsvarende forkunnskaper.

Undervisningen kombinerer forelesninger, strukturert gruppearbeid og erfaringsdeling for å øke det faglige utbyttet. VUP ønsker å bidra til at deltakerne videreutvikler kunnskap og ferdigheter innen arbeidsmiljøfeltet samtidig som man øker bevisstheten rundt egen arbeidsform. Det er plass for refleksjon rundt egne arbeidsmåter og etiske perspektiver og utfordringer. Hver samling avsluttes med å skrive logg, og disse loggene danner grunnlag for et refleksjonsnotat som skal presenteres på siste samling.

Målgruppe: BHT ansatte med minst tre års erfaring og gjennomført Grunnkurs for BHT

Antall: maks 24 deltakere

Periode: Ikke avgjort når neste kurs arrangeres.

Varighet: Fire samlinger. Hver samling varer fra tirsdag til torsdag.

Pris: 23.000 kroner/13.000 kroner. Dersom det er flere BHT deltagere fra samme avdeling gis det rabatt på deltaker nummer to, tre osv.

Avmelding: Fire – to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

 

 

 

Få nyhetsbrev
Lukk