Hjem Kurs og seminar Videreutdanningsprogrammet for bedriftshe[...]

Videreutdanningsprogrammet for bedriftshelsetjenesten

Videreutdanningsprogrammet (VUP) retter seg mot erfarne BHT-ansatte som ønsker faglig påfyll og ny inspirasjon.

Kontakt

Målgruppe: BHT-ansatte med minst tre års erfaring. Det er også et krav at Grunnkurs for BHT er gjennomført før man melder seg på VUP

Antall: Maks 24 deltakere per kurs

Periode: Ikke avgjort når neste kurs arrangeres

Varighet: Fire samlinger à to dager

Kursbeskrivelse

Gjennom videreutdanningsprogrammet får du videreutviklet din kunnskap og dine ferdigheter innen arbeidsmiljøfeltet, og økt bevissthet om egen arbeidsform.

Programmet vil gi deg:

  • økt forståelse for rammer og lovverk for BHT
  • økt kunnskap om ulike bransjer og yrkesgrupper i norsk arbeidsliv
  • økt forståelse av hvordan du jobber kunnskapsbasert med kartlegging og risikovurderinger
  • større bevissthet rundt ledelse, roller og samarbeid i BHT

Undervisningen kombinerer forelesninger, strukturert gruppearbeid og erfaringsdeling for å øke det faglige utbyttet. Det er plass for refleksjon rundt egne arbeidsmåter og etiske perspektiver og utfordringer. Hver samling avsluttes med å skrive logg, og disse loggene danner grunnlag for et refleksjonsnotat som skal presenteres på siste samling.

Pris: 23.000 kroner/13.000 kroner. Dersom det er flere BHT deltagere fra samme avdeling gis det rabatt på deltaker nummer to, tre osv.

Avmelding: Fire – to uker før kursstart: Halve kursavgiften refunderes dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste. Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften betales. Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.

Få nyhetsbrev
Lukk