Kontakt

Publisert

Målgruppe

Kurset retter seg primært mot arbeidsmedisinere, men er åpent også for andre med interesse for sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse.

Maks antall deltakere: 80

Når avholdes neste kurs: Hver januar, se aktuell utlysing for eksakt dato.

Varighet:  2 dager

Kursavgift: 4100,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

Kursbeskrivelse

Kurs i aktuell arbeidsmedisin presenterer STAMI nye prosjekter og forskningsfunn. I tillegg presenterer Arbeidstilsynet relevante nyheter fra sin virksomhet. Du vil få innsikt i temaer og utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og helse som er relevante for ansatte både i BHT og i yrkesmedisinske avdelinger.

Undervisningen består av forelesninger med landets ledende forskere og fagutøvere innen arbeidsmedisin. Vi setter av god tid til å stille spørsmål underveis i kurset. Mange deltagere benytter også tiden til å bygge nettverk og utveksle verdifulle erfaringer.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent i spesialitetene allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin for leger.

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Avmeldingsfrist er en måned før kursstart. Konkret dato for avmeldingsfrist er oppgitt i kursutlysningen. Ved avmelding innen frist påløper ingen kursavgift. Dersom avmeldingsfristen ikke overholdes så utstedes faktura på hele kursavgiftens beløp.

Ved sykdom er det ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.