Hjem Kurs og seminar Kurs i aktuell arbeidsmedisin

Kurs i aktuell arbeidsmedisin

Dette er kurset for deg som jobber innenfor feltet arbeidsmedisin og ønsker faglig påfyll med høy relevans. Kurs i aktuell arbeidsmedisin er også kjent som Januarkurset.

Kontakt

Publisert

  • 25. februar 2021

KURSINFORMASJON

  • Varighet: 2 dager
  • Sted: i 2021 ble januarkurset avholdt digitalt, men vanligvis arrangeres kurset i STAMIs lokaler på Majorstua i Oslo
  • Maks antall deltakere: 80

Lurer du på hva som rører seg innen fagfeltet arbeidsmedisin og hvordan kollegaer i andre virksomheter løser aktuelle problemstillinger?

Kurs i aktuell arbeidsmedisin arrangeres årlig og har som hensikt å virke motiverende og inspirerende i tillegg til å være faglig solid og aktuelt. Kurset gir deg innsikt i relevante temaer og utfordringer knyttet til arbeidsmiljø og helse både fra BHT og yrkesmedisinske avdelinger i tillegg til nyeste funn fra relevant forskning. Kurset er bygget opp med fokus på et eller flere aktuelle temaer som blir forsøkt belyst fra flere ulike vinkler. I tillegg presenterer STAMI nye prosjekter og Arbeidstilsynet relevante nyheter og fokusområder. Mange deltagere benytter tiden godt til å nettverke og veksle verdifulle erfaringer.

Undervisningen består av forelesninger og det er satt av god tid til å stille spørsmål gjennom kurset. Kurset presenteres av landets ledende forskere og fagutøvere innen arbeidsmedisin og gir deg en solid oppdatering som vil være nyttig i arbeid med arbeidsmedisinske problemstillinger.

Januarkurset har bedriftsleger og spesialister i arbeidsmedisin som viktigste målgruppe, og er søkt tellende innen spesialitetene arbeidsmedisin, samfunnsmedisin og allmennmedisin. Kurset er åpent også for andre med interesse for fagfelt og tematikk.

 

Få nyhetsbrev
Lukk