Hjem Kurs og seminar Basiskurs i prøvetaking

Basiskurs i prøvetaking

Dette er et kurs for deg med liten eller ingen erfaring i prøvetaking og som trenger basiskunnskaper.

Kontakt

Publisert

  • 26. februar 2021

Kurset arrangeres neste gang våren 2023.

Har du liten eller ingen erfaring i arbeid med overvåking av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø, og ønsker mer kunnskap? Hvordan går du i gang, gjennomfører måletakingen og vurderer resultatene? Hva må du huske på og ikke minst hvordan unngår du fallgruvene?

Dette kurset gir deg grunnleggende kunnskap om prøvetakingsstrategier, målemetoder, biologisk og kjemisk monitorering og vurdering av resultater.

Undervisningen består av forelesninger og strukturert gruppearbeid, og det er satt av god tid til spørsmål som dere måtte lure på. Med landets ledende forskere innenfor kjemisk og biologisk arbeidsmiljø kan STAMI bidra til at nettopp du får den faglige basisen du trenger for å gå i gang med prøvetaking.

 

Basiskurs i prøvetaking skal bidra til at ansatte i BHT får kunnskap om

  • prøvetakingsstrategier
  • målemetoder
  • biologisk og kjemisk monitorering
  • vurdering av resultater
  • forskrifter knyttet til kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger
  • hva Arbeidstilsynet krever av dokumentasjon i forbindelse med tilsyn av kjemisk og biologisk arbeidsmiljø
  • hvordan du skal bistå bedriftene med å håndtere et pålegg gitt av Arbeidstilsynet
  • hva du gjør når du står overfor faglig kompliserte spørsmål og ressursene begrenser omfanget av en yrkeshygienisk kartlegging

Kurset er oppdatert i henhold til Arbeidstilsynets forskrifter om kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske og biologiske forurensninger.

Vi understreker at kurset er utformet for å møte kompetansebehovene hos de som er relativt ferske i denne typen arbeidsoppgaver.

Kurset vil oppleves for elementært for yrkeshygienikere med mange års erfaring. Dersom det kommer flere påmeldinger innen søknadsfristen enn det er plasser på kurset, vil de med kortest erfaring prioriteres ved opptak.

Målgruppe for kurset er de som arbeider som yrkeshygienikere, verneingeniører eller med lignende arbeidsoppgaver innen kjemisk og biologisk arbeidsmiljø i bedrifter og bedriftshelsetjenester.

Få nyhetsbrev
Lukk