Hjem Kurs og seminar Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte [...]

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Støttar du bedrifter med ergonomiske risikokartleggingar og utarbeiding av tiltak, og lurer på korleis du best går fram? Veit du kva tiltak som er primærførebyggande? Gjennom Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager får du oppdatert kompetanse på desse områda.

Kontakt

Publisert

  • 26. februar 2021

Målgruppe

BHT-tilsette som dekkjer kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, og som ynskjer å utvide kunnskapen sin om primærforebygging. Kurset er retta mot tilsette som treng basiskunnskap, og innhaldet vil vere elementært for erfarne ergonomar og fysioterapeutar.
Kurset er óg ope for andre med interesse for temaet.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: 2024

Varighet: To dagar

Kursavgift: 4100,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

Kursbeskrivelse

Kurset gir eit oversyn over førekomstar av arbeidsrelaterte muskel – og skjelettplager, risikofaktorar og førebyggande tiltak på arbeidsplassen. Vi legg også vekt på kva slags kunnskap BHT skal formidle til verksemdene. Undervisninga består av forelesningar og gruppearbeid. Det er sett av god tid til å stille spørsmål under kurset.

Basiskurset skal gi kunnskap om følgjande tema knytt til ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  • Førekomst
  • Risikofaktorar
  • Risikokartlegging og -vurdering
  • Førebyggande tiltak, med hovudvekt på primærførebygging
  • Formidling av kunnskap til verksemdene

Avmelding

Har du fått stadfesta plass, er denne bindande. Skulle det likevel bli behov for å trekkja seg etter å ha fått tildelt plass, gjeld følgjande avmeldingsreglar:

  • Fram til to veker før kursstart: Blir berre betalt halve kursavgifta dersom STAMI finn ein erstattar frå venteliste
  • Siste to veker før kursstart: Heile kursavgifta må betalast
  • Ved sjukdom: Ingen kursavgift dersom attest frå lege kan leggjast fram
Få nyhetsbrev
Lukk