Hjem Kurs og seminar Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte [...]

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Støttar du bedrifter med ergonomiske risikokartleggingar og utarbeiding av tiltak, og lurer på korleis du best går fram? Veit du kva tiltak som er primærførebyggande? Gjennom Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager får du oppdatert kompetanse på desse områda.

Kontakt

Publisert

  • 26. februar 2021

Målgruppe: BHT-tilsette som dekkjer kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, og som ynskjer å utvide kunnskapen sin om primærforebygging. Kurset er retta mot tilsette som treng basiskunnskap, og innhaldet vil vere elementært for erfarne ergonomar og fysioterapeutar.
Kurset er óg ope for andre med interesse for temaet.

Periode: Kvar haust, sjå utlysing for gjeldande kurs

Antall: Maks 24 deltakere per kurs

Varighet: To dagar

Kursinnhold/læringsmål

Kurset gir eit oversyn over førekomstar av arbeidsrelaterte muskel – og skjelettplager, risikofaktorar og førebyggande tiltak på arbeidsplassen. Vi legg også vekt på kva slags kunnskap BHT skal formidle til verksemdene. Undervisninga består av forelesningar og gruppearbeid. Det er sett av god tid til å stille spørsmål under kurset.

Basiskurset skal gi kunnskap om følgjande tema knytt til ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager:

  • Førekomst
  • Risikofaktorar
  • Risikokartlegging og -vurdering
  • Førebyggande tiltak, med hovudvekt på primærførebygging
  • Formidling av kunnskap til verksemdene

Når blir kurset halde neste gong: 26-27. oktober 2022

Tal på plassar: 24

Stad: Statens arbeidsmiljøinstitutt, Gydas vei 8, Oslo

Avmelding: Påmeldinga er bindande. Ved avmelding seinare enn to veker før kursstart, må ein betale heile kursavgifta. Ved sjukdom gjeld ikkje kravet dersom ein kan vise til sjukemelding frå lege.

Kursavgift: 3800 kr.

Få nyhetsbrev
Lukk