Hjem Kurs og seminar Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte [...]

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

Dette er kurset for deg som jobber i en BHT og trenger oppdatert kunnskap knyttet til kompetanseområdet ergonomi og primærforebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager.

Kontakt

Kurset arrangeres neste gang i 2022.

Bistår du bedrifter med ergonomiske risikokartlegginger og utarbeidelse av tiltak og lurer på hvordan du best går frem? Vet du hvilke tiltak som er primærforebyggende og som har vist seg å ha effekt på arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager?

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager gir en oversikt over forekomst, mekaniske risikofaktorer og årsaker til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. I dag finnes det mye god kunnskap om risikofaktorer knyttet til ulike muskel- og skjelettplager og dette vil bli gjennomgått systematisk på kurset. Det er viktig å presisere at kurset vektlegger primærforebygging, tiltak på arbeidsplassen som kan forebygge arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og ikke sekundærforebygging. Det vektlegges også hva slags kunnskap BHT skal formidle til bedriftene knyttet til ergonomi og primærforebygging.

Undervisningen består av forelesninger og det er satt av god tid til å stille spørsmål under kurset. Oppdatert kunnskap fra internasjonal forskning på fagfeltet vil bli presentert og viktige skillelinjer mellom primærforebyggende og sekundærforebyggende tiltak vil bli belyst av ledende fageksperter på feltet.

Basiskurs i ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager skal bidra til at ansatte i BHT får kunnskap om:

– forekomst, risikofaktorer og mulige årsaker til arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

– risikofaktorer for arbeidsrelaterte plager i rygg, hofter og knær

– risikofaktorer for arbeidsrelaterte plager i nakke, skulder og arm

– risikokartlegging og vurdering av  mekanisk eksponering

– formidling av kunnskap om risiko for arbeidsrelaterte muskel og skjelettplager

– formidling av kunnskap om primærforebyggende tiltak

Målgruppe for kurset er BHT-ansatte som dekker kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og som ønsker å utvide sine basiskunnskaper i primærforebyggende bistand. Kurset er også åpent for andre med interesse for temaet. Deltagerne bør være ansatt i eller ha fast tilknytting til en godkjent BHT som bistår virksomheter med kunnskap knyttet til kompetanseområdet. Det er en fordel å ha gjennomført Grunnkurs for BHT, men dette er ikke et krav. Erfaring har vist at deltagere med Grunnkurs for BHT har større forståelse for det å jobbe forebyggende og de har større utbytte av kurset. For tidligere deltagere fra Grunnkurset i BHT vil dette kurset være en fordypning innen dette fagfeltet.

Få nyhetsbrev
Lukk