Kontakt

Publisert

Målgruppe

BHT-tilsette som dekkjer kompetanseområdet ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, og som ynskjer å utvide kunnskapen sin om primærforebygging. Kurset er retta mot tilsette som treng basiskunnskap, og innhaldet vil vere elementært for erfarne ergonomar og fysioterapeutar.
Kurset er óg ope for andre med interesse for temaet.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: Det er ikkje avklart når kurset blir halde neste gong

Varighet: To dagar

Kursavgift: 4100,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

Kursbeskrivelse

Kurset gir eit oversyn over førekomstar av arbeidsrelaterte muskel – og skjelettplager, risikofaktorar og førebyggande tiltak på arbeidsplassen. Vi legg også vekt på kva slags kunnskap BHT skal formidle til verksemdene. Undervisninga består av forelesningar og gruppearbeid. Det er sett av god tid til å stille spørsmål under kurset.

Basiskurset skal gi kunnskap om følgjande tema knytt til ergonomi og arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager

  • Førekomst
  • Risikofaktorar
  • Risikokartlegging og -vurdering
  • Førebyggande tiltak, med hovudvekt på primærførebygging
  • Formidling av kunnskap til verksemdene

Avmelding

Har du fått stadfesta plass, er denne bindande. Skulle det likevel bli behov for å trekkja seg etter å ha fått tildelt plass, gjeld følgjande avmeldingsreglar:

Avmeldingsfrist er ein månad før kursstart. Konkret dato for avmeldingsfrist er oppgitt i kursutlysinga. Ved avmelding innan frist kjem inga kursavgift. Dersom avmeldingsfristen ikkje blir overhalden så blir faktura utskriven på heile beløpet til kursavgifta.

Ved sjukdom er det inga kursavgift dersom attest frå lege kan leggjast fram.