Hjem Kurs og seminar Basiskurs i arbeidshelse

Basiskurs i arbeidshelse

Dette er kurset for deg som jobber i en BHT og trenger oppdatert kunnskap knyttet til kompetanseområdet arbeidshelse/ arbeidsmedisin.

Kontakt

Publisert

 • 26. februar 2021

Målgruppe

Målgruppen for kurset er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for temaet. Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kompetanseområdet arbeidshelse/ arbeidsmedisin.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: 2025

Varighet: To dager

Kursavgift: 4100,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

 

Kursbeskrivelse

Arbeider du med risikovurdering og eksponering, samt helseovervåking og helsekartlegginger og ønsker mer kompetanse? Trenger du kunnskap om sammenhenger mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer? Har du oversikt over lovverket knyttet til helseovervåking og hvilke yrkesmedisinske veiledninger som finnes?

Dette kurset gir deg gir deg en oversikt over kompetanseområdet arbeidshelse/ arbeidsmedisin. Verktøyet målrettede helsesamtaler/helsekontroller er gjennomgående for hele kurset. Du vil lære om karlegging av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og oppfølgingen av de ansatte, samt hvilken informasjon de ansatte trenger om eksponering og helseutfall. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølging.

Undervisningen består av forelesninger og det er satt av god tid til å stille spørsmål under kurset. Kurset presenteres av landets ledende forskere og fagutøvere inne feltet og gir deg et solid kunnskapsgrunnlag for å kunne bistå virksomheter med helseovervåking og oppføling av ansatte med henhold til dette.

Basiskurs i arbeidshelse skal bidra til at ansatte i BHT får kunnskap om

 • sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkes relaterte sykdommer
 • risikovurdering og eksponering
 • helseovervåking, helsekartlegging og helsesamtaler
 • regelverk knyttet til helseovervåking
 • regelverk knyttet til melding om godkjenning av yrkessykdom
 • arbeidsmedisinske veiledninger
 • konkrete eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og oppfølging

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

 • Frem til to uker før kursstart: Betales kun halve kursavgiften dersom STAMI finner en erstatter fra venteliste
 • Siste to uker før kursstart: Hele kursavgiften må betales
 • Ved sykdom: Ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges
Få nyhetsbrev
Lukk