Kontakt

Publisert

Målgruppe

Målgruppen for kurset er bedriftssykepleiere, men kurset er åpent for andre med interesse for temaet. Kurset er rettet mot ansatte i eller fast tilknyttet godkjent bedriftshelsetjeneste som bistår virksomheter med kompetanseområdet arbeidshelse/ arbeidsmedisin.

Maks antall deltakere: 24

Når avholdes kurset neste gang: Kurset planlegges for gjennomføring i 2025

Varighet: To dager

Kursavgift: 4100,-

Sted: STAMIs lokaler i Gydas vei 8, Majorstuen i Oslo

 

Kursbeskrivelse

Arbeider du med risikovurdering og eksponering, samt helseovervåking og helsekartlegginger og ønsker mer kompetanse? Trenger du kunnskap om sammenhenger mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer? Har du oversikt over lovverket knyttet til helseovervåking og hvilke yrkesmedisinske veiledninger som finnes?

Dette kurset gir deg gir deg en oversikt over kompetanseområdet arbeidshelse/ arbeidsmedisin. Verktøyet målrettede helsesamtaler/helsekontroller er gjennomgående for hele kurset. Du vil lære om karlegging av aktuelle arbeidsmiljøfaktorer og oppfølgingen av de ansatte, samt hvilken informasjon de ansatte trenger om eksponering og helseutfall. Det vil bli gitt eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og behov for oppfølging.

Undervisningen består av forelesninger og det er satt av god tid til å stille spørsmål under kurset. Kurset presenteres av landets ledende forskere og fagutøvere innen feltet og gir deg et solid kunnskapsgrunnlag for å kunne bistå virksomheter med helseovervåking og oppfølging av ansatte med henhold til dette.

Basiskurs i arbeidshelse skal bidra til at ansatte i BHT får kunnskap om

  • sammenhengen mellom sykdomsfremkallende faktorer i arbeidsmiljøet og yrkesrelaterte sykdommer
  • risikovurdering og eksponering
  • helseovervåking, helsekartlegging og helsesamtaler
  • regelverk knyttet til helseovervåking
  • regelverk knyttet til melding om godkjenning av yrkessykdom
  • arbeidsmedisinske veiledninger
  • konkrete eksempler fra ulike bransjer med varierende eksponeringsforhold og oppfølging

Avmelding

Har du fått bekreftet plass, er denne bindende. Skulle det likevel bli behov for å trekke seg etter å ha fått tildelt plass, gjelder følgende avmeldingsregler:

Avmeldingsfrist er en måned før kursstart. Konkret dato for avmeldingsfrist er oppgitt i kursutlysningen. Ved avmelding innen frist påløper ingen kursavgift. Dersom avmeldingsfristen ikke overholdes, utstedes faktura på hele kursavgiftens beløp.

Ved sykdom er det ingen kursavgift dersom attest fra lege kan fremlegges.