Kontakt

Publisert

Deltakelse i Del 2 innebærer at du skal avgi noen blod-, urin- og spyttprøver og bære en liten aktivitetsmåler de samme fire ukene som dagboken fylles ut.

I slutten av spørreskjemaet spør vi om du vil delta i Del. 2 – utvidet undersøkelse. Hvis du ønsker å delta svarer du «ja». Vi tar da vi kontakt med deg på det mobilnummeret du har oppgitt i spørreskjemaet for å avtale tid for prøvetaking og utsending av aktivitetsmåler.

Hvordan avgis prøvene? Prøvene avgis om morgenen i forbindelse med et vaktskifte på din arbeidsplass.

Hvordan forgår aktivitetsmålingen? Aktivitetsmåleren er på størrelse med et armbåndsur og bæres kontinuerlig på anklen i de fire uker dagboken føres (kan tas av ved dusjing). Den registrerer bevegelse og brukes til å måle fysisk aktivitet og søvn. Vi sender aktivitetsmåleren til deg med post eller leverer den på din arbeidsplass.

Hva skjer med prøvene fra deg? Dersom du deltar i del 2 – Utvidet undersøkelse, vil de biologiske prøvene vil bli lagret i en biobank og vil bli brukt til å finne molekyler (proteiner og gener) som kan ha betydning for sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og helseplager. Prøvene vil ikke brukes til å undersøke om du har arvelige sykdommer.

Resultatet av laboratorieanalysene sett under ett kan gi oss ny informasjon. For den enkelte har personlige prøvesvar ingen nytteverdi. Vi vil derfor ikke sende svar tilbake til deg. Imidlertid vil din deltakelse være svært viktig for at dette skal bli et vellykket forskningsprosjekt.

Biobank
Blod-, urin og spyttprøvene vil bli lagret i en biobank ved STAMI. Hvis du sier ja til å delta i denne delen av forskningsprosjektet, gir du også samtykke til at disse prøvene og analyseresultatene inngår i biobanken. Prosjektleder Dagfinn Matre ved STAMI er ansvarlig for biobanken som vil vare til 2024. Etter dette vil materialet og opplysninger bli destruert/slettet etter interne retningslinjer. Dersom du trekker deg kan du kreve å få slettet insamlede prøver.

Tilbake til denne studiens hovedside