Other publication

Publisert

  • 2007
Kristensen, Petter; Bakke, Berit
Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder: 499–522