Academic Article

Publisert

  • 2021

BAKGRUNN Pasienter utsatt for strøm henvises ofte til akuttmottaket, men det er ulike retningslinjer for hvordan disse bør håndteres. Vi beskriver her pasienter med strømgjennomgang fra lavspenning i akuttmottaket ved St. Olavs hospital. METODE OG MATERIALE Retrospektive data fra pasienter henvist til akuttmottaket etter strømgjennomgang fra lavspenning (< 1 000 volt) i perioden 1.1.2012–31.12.2017 (N = 210) ble inkludert. RESULTATER Median alder var 26 år og 186/210 (89 %) var menn. 165/210 (79 %) hadde symptomer etter strømgjennomgangen. Lokal smerte og ubehag i brystet forekom hos henholdsvis 84/165 (51 %) og 57/165 (35 %). Det var normale EKG-funn hos 168/209 (80 %), og ingen pasienter hadde behandlingstrengende arytmier eller økning i troponin T eller kreatinkinase. Ingen pasienter hadde alvorlige komplikasjoner eller døde. FORTOLKNING Strømgjennomgang fra lavspenning gav verken alvorlige arytmier eller forhøyet nivå av troponin T eller kreatinkinase. Asymptomatiske pasienter med normale funn ved klinisk undersøkelse og på EKG bør kunne håndteres utenfor sykehus, uten at pasientsikkerheten reduseres.

Svendsen, Trude Beathe; Bærheim, Dina; Dale, Jostein; Goffeng, Lars Ole; Vesterfjell, Svend Peder; Ofstad, Eirik Hugaas; Næss-Pleym, Lars E.; Bjørnsen, Lars Petter Bache-Wiig
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening
Read publication