Academic Article

Publisert

  • 2023

Tidligere studier har vist at vold og trusler utgjør et omfattende problem for ansatte i barnevernet. Hensikten med denne spørreskjemastudien var å undersøke forekomst av vold, trusler og netthets mot barnevernsansat-te i Oslo kommune. Resultater fra 666 deltakere viste at 66 prosent på barnevernskontor og 81 prosent på bar-nevernsinstitusjoner rapporterte vold og trusler siste seks måneder. 25 prosent (kontor) og 18 prosent (institu-sjon) har i tillegg opplevd netthets. Verbal aggresjon og trusler forekommer hyppigst. Ansatte på institusjoner rapporterer også alvorlige fysiske hendelser som angrep med skarp gjenstand (6 prosent) og kvelningsforsøk (9 prosent). Barn/ungdom og foreldre rapporteres som vanligste kilde til vold og trusler. Funnene indikerer at forebygging og håndtering av vold, trusler og hets mot ansatte bør prioriteres av ledere og arbeidsgivere.

Nielsen, Morten Birkeland; Parveen, Sana; Finne, Live Bakke
Tidsskriftet Norges Barnevern Norsk barnevernsamband, Tidsskriftet Norges Barnevern 100: 206–223
Read publication