Academic Article

Publisert

  • 2005

Målefeilene i to variabler er avhengige dersom graden av feil i den ene variabelen korrelerer med graden av feil i den andre. Dersom målt eksponering og målt helseutfall er rammet av avhengige feil, blir resultatet oftest en falskt forhøyet sammenheng mellom de to. Slik resultatskjevhet er sannsynligvis ikke uvanlig i tverrsnittsstudier, hvor data om eksponering og utfall skaffes til veie gjennom spørreskjema. På tross av at studier med resultatskjevhet fra avhengige feil ofte publiseres, synes det som om oppmerksomheten omkring problemet er liten. Den grunnleggende kilden til avhengige feil er vanligvis normal populasjonsvariasjon med hensyn til bestemte personlighetstrekk, men avhengige feil kan også genereres av situasjonsbestemte stemninger og av kvaliteten på måleinstrumentene. Det viktigste tiltaket for å eliminere resultatskjevhet fra avhengige feil er å bryte bindingen mellom informasjon omkring eksponering og utfall – det kan gjøres ved å innhente data fra to ulike kilder. Vi bør også erkjenne at ikke alle typer studiedesign og data egner seg til årsaksrettet analyse.

Kristensen, Petter
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 125: 173–175