Academic Article

Publisert

  • 2019

Håndeksem er den vanligste arbeidsrelaterte hudsykdommen og forekommer oftest i «våtyrker». Samarbeid mellom fastlege, hudlege og arbeidsmedisiner er gjerne nødvendig for å finne ut om yrkeseksponering er årsak til håndeksem. Målet for utredningen er å påvise utløsende allergen eller irritant. Forebygging, tidlig diagnose og intervensjon er viktig for å unngå kronifisering, sykefravær, omskolering og arbeidsuførhet.

Kvam, Mari Sveen; Alfonso, Jose Hernan; Berents, Teresa Løvold; Randem, Britt Grethe; Stylianou, Eva
Tidsskrift for Den norske legeforening Den norske legeforening, Tidsskrift for Den norske legeforening 139(3): 1–6
Read publication