STAMI-TV

Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Hva betyr innføringen av teknologiske hjelpemidler for arbeidsmiljø og emosjonelle belastninger for helseansatte? Se opptak av Arbeidstilsynets frokostseminar på STAMI  19. september.

Innlegg:

«Å skape gyldne øyeblikk. Hvordan teknologi kan bidra til en bedre arbeidshverdag.»
v/ Kristin Brandsæter, Tiller helse- og velferdssenter

«Erfaringer og kunnskap om helse- og omsorgsektoren fra tilsyn og forskning»
v/ Edle Utaaker og Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet

«Emosjonelle krav og sykefravær i helse- og omsorgssektoren»
v/ Anne Marthe Rustad Indregard, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

«Erfaringer fra forebyggende arbeid i Risør kommune»
v/ Per Christian Andersen, Risør kommune

Samtale og diskusjon mellom innlederne
v/ Sture Bye, STAMI

Mer fra Web-TV