STAMI-TV

Frokostseminar: jobben som årsak til alkoholbruk?

Forskning viser at det samlede alkoholkonsumet i Norge er i stadig vekst. Med bakgrunn i denne økningen har det gjennom en rekke medieoppslag blitt hevdet at nordmenn drikker for mye og at disse nyetablerte drikkevanene skaper bekymring.

Mer fra Web-TV