STAMI-TV

Arbeidsmiljø og helse i Norge 2015

Torsdag 28. mai, ble Faktabok om arbeidsmiljø og -helse for 2015 lagt frem på STAMI. 

* Direktør Pål Molander, STAMI
* Statsråd Robert Eriksson, Arbeids- og sosialdepartementet
* Direktør Ingrid Finboe Svendsen, Arbeidstilsynet
* Avdelingsdirektør Alf Åge Lønne, NHO
* Førstesekretær Peggy Hessen Følsvik, LO

Mer fra Web-TV