Vilkår

Prislisten er gjeldende fra 01.01.15

Det beregnes ikke merverdiavgift på laboratorietjenester.

Det faktureres for forsendelse av prøvetakingsmateriell.

Leie av prøvetakingsutstyr beregnes for antall virkedager som utstyret er fraværende instituttet, med fratrekk for postgang (maksimum 3 dagers postgang for retur).

Prisene forutsetter tilbakesending til instituttet som Bedriftspakke ekspress.

Utsendt prøvetakingsmateriell faktureres innen 6 måneder. Det gis ikke refusjon for ubrukt prøvetakingsmateriell.

Få nyhetsbrev
Lukk