Nyhet

Vil du delta som forsøksperson?

De neste månedene skal vi undersøke de fysiologiske effektene av lite søvn. Som deltakere trenger vi sånne som deg, hvis du er en vanlig frisk person som kan tenke deg å gi litt av din tid og søvn til forskningen.

Mange har plager i muskler eller skjelett. Årsakene til dette er mange og sammensatte. Noen risikofaktorer er kjent, mens andre er mindre kjente.

Forskere ved Statens arbeidsmiljøinstitutt og Oslo Universitetssykehus samarbeider tett for finne ut hvordan endringer i søvnmønster påvirker kroppen vår.

Du vil gå med en aktivitetsmåler som detaljert måler ditt søvn- og aktivitetsmønster i løpet av tre uker. Du vil også hver dag sende korte rapporter via smarttelefon. Det viktigste kravet er at du er frisk og forstår norsk muntlig og skriftlig. I bytte mot noen timer uten søvn og noen timer i laboratoriet får du en økonomisk godtgjørelse. Du får også en detaljert rapport om ditt sove- og våkenmønster i måleperioden.

Deltakerne vil motta moderat smertefulle stimuleringer på huden. Denne type stimulering er alminnelig i forskning. Elektrisk aktivitet fra hjernen (EEG) vil registreres samtidig.

Undersøkelsen gjennomføres i STAMIs lokaler på Majorstua og strekker seg over ca 7 timer fordelt på 3 ulike dager høsten 2015 og våren 2016. Første dag ca 1 time, andre og tredje dag ca 3 timer. To netter vil deltakeren bli bedt om å sove mindre enn vanlig.

Godtgjørelse: gavekort på 1.000 kr

Trekningspremie blant 40 deltakere: gavekort på 5.000 kr (skattepliktig)

Meld deg på dette i dag! Vi gleder oss allerede til å ønske deg velkommen til forskningens spennende verden. Kontakt oss på telefon 23 19 51 83 eller e-post 9622d90fac01698 for mer informasjon.

Andre artikler knyttet til Arbeidstid og Smerter, muskel- og skjelettplager

 • Dårlig balanse mellom arbeidsliv og privatliv øker muskelskjelettplager hos arbeidstakere

  Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) viser at det er en sammenheng mellom jobb-hjem-konflikter og muskelskjelettplager. En sammenheng som modereres av søvnvansker. Lekkasjer fra arbeidsliv og ut i privatlivet gir dårlig søvn og øker arbeidstakeres muskelskjelettplager.

 • STAMI-TV: Hva er sammenhengen mellom psykososiale arbeidsforhold, søvn og fysiske plager

  Selv om vi vet at psykososiale arbeidsforhold kan påvirke søvn og fysiske plager, vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. Hvordan påvirker faktorene hverandre, og hva kan gjøres med problemene som oppstår? Se opptaket fra frokostseminaret med Jolien Vleeshouwers hvor hun presenterer funn fra sin doktoravhandling.

 • Oppfølging av arbeidere med hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS)

  200 000 yrkesaktive oppgir at de har vært utsatt for vibrasjoner fra håndholdte verktøy minst en fjerdedel av arbeidsdagen. Vedvarende vibrasjonseksponering kan føre til hånd-arm vibrasjonssyndrom (HAVS), som blant annet kjennetegnes av nummenhet og smertefulle anfall med "likfingre". I en ny oppfølgingsstudie fra STAMI har forskere sett på hvordan det går med arbeidstakere som har utviklet HAVS.

 • Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

  Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en ny doktorgrad ved STAMI har Jolien Vleeshouwers undersøkt hvordan en rekke spesifikke psykososiale arbeidsfaktorer, plager med søvn og muskelskjelettsmerter over tid henger sammen.

 • Ny STAMI-rapport om skulderbelastning hos frisører ved bruk av hårføner

  Muskel- og skjelettplager er en viktig årsak til at frisører slutter i sitt yrke, og tiltak som kan redusere ensidig arbeid er kjærkomment. Føning av kundens hår er en arbeidsoppgave som mange frisører opplever som belastende. I 2016 ble det lansert en ny type hårføner som skulle bidra til at frisøren kunne holde armen mer avslappet. I et prosjekt ved STAMI er denne nye føneren sammenliknet med tradisjonelle hårfønere.

 • Ny rapport: Mekaniske eksponeringer i arbeid som årsak til muskel- og skjelettplager

  Muskel- og skjelettplager er vanlige i dagens arbeidsliv, og står for en stor andel av sykefraværet i Norge. Manuell håndtering av utstyr og varer, ugunstige arbeidsstillinger, repetitive bevegelser og tunge løft er eksempler på mekaniske arbeidsmiljøeksponeringer som forekommer på en rekke arbeidsplasser. Det er viktig å dokumentere hvilke forhold som utgjør risiko for å regulere eller intervenere for et bedre arbeidsmiljø. En ny rapport fra STAMI gir en kunnskapsstatus på feltet, og oppsummerer kunnskap om dokumenterte sammenhenger.