Vi søker unge friske menn til å bli med på kuldeforsøk om natten

I Norge er mange yrkesgrupper utsatt for kulde – også om natten. Om denne kuldeeksponeringen har betydning for helsen, vet man ikke nok om. For å få mer kunnskap om dette, søker STAMI i denne omgang unge, friske menn (18-35 år) til utførelse av et lab-forsøk på kulderespons. Har du lyst å bli med?

Mennene vi søker må ha en innendørs jobb eller være student, og må være ved gode helse, ikke-røyker og forstå norsk muntlig og skriftlig.

På Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) pågår det en satsning for å øke kunnskapen rundt dette temaet. Målet med studien er å få kunnskap om begge kjønn, ulike aldere, risikofaktorer osv. Formålet med forsøket er å fremprovosere en kulderespons og undersøke hvordan denne påvirker deg kroppslig og mentalt. Vi vil undersøke akutte virkninger av kulde på oppmerksomhet, sansesystemet og immunforsvaret. Dette utføres med kontrollert kuldeeksponering av forsøkspersoner i et klimarom, og tester som skal avdekke kroppslige og mentale virkninger.

Forsøkene fordeles på tre sesjoner. Hver deltaker mottar en økonomisk kompensasjon på kr 3400,- for tre fullførte sesjoner (kr 200,- per time beregnes).

Hva innebærer deltakelse?

Som forsøksperson i studien skal du gjennomgå ulike laboratorieforsøk på STAMI. Forsøkene fordeles på tre sesjoner (S1, S2, S3) med én ukes mellomrom. Den første sesjonen (S1) blir du orientert om forsøkene. I tillegg gjøres det innledende kroppsmålinger, og du blir trent i noen av testene som senere blir utført. Gang nummer to og tre (Sesjon 2, Sesjon 3) er en simulert nattevakt og skjer på natten i tidsrommet kl 23:30 – 06:00 (22:30 – 05:00); de innebærer at du blir testet om natten og at du oppholder deg 2 sammenhengende timer i et klimarom. Temperaturen i klimarommet er ca. 10 °C (kulde) den ene sesjonen, og romtemperatur den andre sesjonen. Det blir tilfeldig for hver forsøksperson hvilken temperatur som kommer først av de to sesjonene.

Klimarommet er et ventilert rom på ca. 12 m2 med regulert lufttemperatur og –fuktighet. Der inne skal du ha på en tynn kjeledress, sitte stille ved et bord og utføre tester kontinuerlig. Denne kombinasjonen av forhold vil få kroppen til å spare på varmen, og man vil kunne få lyst til å kle på seg eller å forflytte seg. Det vil variere hvordan dette slår ut hos forskjellige personer.

Før, under og etter oppholdene i klimarommet blir det gjort tester, og det blir tatt en blodprøve for å kunne evaluere immunresponsen. Noen tester innebærer at du blir utsatt for sansestimuli påført med et varmeelement, isvann og trykk mot huden. Stimuleringene kan oppleves som smertefulle/ubehagelige, men de vil ikke være skadelige.  De fleste stimuleringene er av sekunders varighet med noen gjentagelser, mens noen varer opptil et par minutter. Hudtemperatur, kjernetemperatur, kroppssammensetning, hjerterate (hjerteslag), blodtrykk, O2 opptak i hvile og pustefrekvens måles også. Kognitiv og motorisk funksjon vil måles ved flere anledninger. Deltakere kan når som helst be om at eksponeringer og tester avbrytes.

Kriterier for å delta i undersøkelsene

Du må være mann mellom 18 og 35 år, ikke-røyker, ved god helse og forstå norsk muntlig og skriftlig.

Før undersøkelsene (S1, S2, S3) i laboratoriet kreves det at du ikke gjør noe som påvirker målingene den siste tiden før oppmøte ved STAMI: Du må ikke drikke alkohol de siste 24 timene og ikke drive hard fysisk trening de siste 24 timene. De siste 9 timene (fra kl. 15) må du ikke drikke kaffe, te eller annen koffeinholdig drikke, og du må ikke bruke nikotin (snus, e-sigarett, nikotintyggegummi etc.). Nikotin kan ikke brukes under forsøket heller. Du må møte fastende, dvs. ikke spise eller drikke (vann OK) de siste 6 timene før forsøket (fra kl. 18). Ved ankomst STAMI og senere om natten får du et standardisert måltid (typisk bagett + jus).

Praktisk informasjon

Laboratorieforsøkenes varighet: S1 varer cirka 3 timer (oppmøte før kl. 12:00); S2 og S3 varer cirka 6,5 time hver (oppmøte ca. kl. 23:00).

Forsøkene blir utført i STAMI sine lokaler, Gydas vei 8, Majorstuen, 0304 Oslo 

Første runde med forsøk 2020 blir:

Uke 8:  Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag (S1)

Uke 9: Mandag, tirsdag, onsdag (S2)

Uke 10: Mandag, tirsdag, onsdag (S3)

Andre runde med forsøk 2020 blir:

Uke 12:  Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag (S1)

Uke 13: Mandag, tirsdag, onsdag (S2)

Uke 14: Mandag, tirsdag, onsdag (S3)

 

Deltakelse i studien vil ikke medføre kjente ulemper ut over den tiden man oppholder seg på STAMI. Det er frivillig å delta i studien. Du kan når som helst, og uten å oppgi noen grunn, trekke ditt samtykke til å delta i studien.

Før undersøkelsene i STAMI’s laboratorier vil vi gjennomføre et kort intervju per telefon for å spørre om sykdommer/tilstander som kan ha betydning for deltakelsen, og avtale tidspunkt for laboratorieundersøkelsen.

Dersom du ønsker å delta, send en epost til c2091e213cadf5e84e0ee7 med følgende informasjon:

  • Navn
  • Telefonnummer
  • foretrukne tidspunkter for telefonintervjuet og forsøkstider

Hva skjer med informasjonen om deg?

Informasjonen som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet i hensikten med studien. Det vil ikke være mulig å identifisere deg i resultatene av studien når disse publiseres. Alle opplysningene og prøvene vil bli behandlet uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. En kode knyttes til dine opplysninger og prøver gjennom en navneliste. Det er kun autorisert personell knyttet til prosjektet som har adgang til navnelisten og som kan finne tilbake til deg.

 

Få nyhetsbrev
Lukk