Nyhet

Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

Ledergruppen i det europeisk forskningsnettverket OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) var samlet på STAMI i forrige uke for å planlegge arbeidet i nettverket og det neste store møtet, som skal være i Barcelona i februar.

OMEGA-NET er en «COST Action», dvs. et fireårig program for nettverksbygging med finansiering fra EU. Nettverket skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området og hadde sitt oppstartsmøte i Brussel i slutten av oktober. Foreløpig er 28 europeiske land med i nettverket, som ledes av Ingrid Sivesind Mehlum, avdelingsoverlege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI.

Arbeidet i OMEGA-NET vil spesielt bli organisert omkring fire arbeidsgrupper (Working Groups, WGs):

WG1 Oversikt over eksisterende kohorter på arbeid- og helseområdet
o Prof. Manolis Kogevinas, ISGlobal, Barcelona, leder
o Prof. Vivi Schlünssen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), København, nestleder

WG2 Harmonisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall
o Prof. Roel Vermeulen, Utrecht Universitet, Nederland, leder
o Overlege ph.d. Merete Drevvatne Bugge, STAMI, nestleder

WG3 Utvikling av standardiserte protokoller for innhenting av nye arbeidsrelaterte data
o Prof. Maria Albin, Karolinska Institutet, Stockholm, leder
o Prof. Henrik Kolstad, Aarhus Universitet, Danmark, nestleder

WG4 Vitenskapelig kommunikasjon, formidling og opplæring
o Prof. Alex Burdorf, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland, leder
o Prof. Neil Pearce, London School of Hygiene and Tropical Medicine, nestleder

Ledergruppen i nettverket utgjøres av leder og nestleder for OMEGA-NET, ledere og nestledere av arbeidsgruppene, samt koordinator for forskningsopphold, ass.prof. Raquel Lucas, Universitetet i Porto, Portugal.

De fleste i ledergruppen var altså samlet på STAMI til et konstruktivt planleggingsmøte. Det er stort engasjement i ledergruppen, så vel som blant de mange deltakerne i nettverket, totalt mer enn 70 forskere.

– Det er mange som ser fram til samarbeidet i OMEGA-NET og har store forventninger til den betydningen dette vil kunne få for arbeid og helse-området og for framtidig samarbeid og forskning på dette feltet i Europa og i andre land. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og potensielle helsegevinster og kan dermed forbedre grunnlaget vi har for utvikling av forebyggende strategier og politikk nasjonalt og internasjonalt, sier Ingrid Sivesind Mehlum ved STAMI, som leder forskergruppen.

Les også

Andre artikler knyttet til Internasjonalt samarbeid

 • Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk

  OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) er et nytt, europeisk forskningsnettverk som skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området. Foreløpig er 25 europeiske land med i nettverket, som vil ledes av Ingrid Sivesind Mehlum fra STAMI.

 • Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

  I denne utgaven av tidsskriftet finner du artikler med åpen tilgang om blant annet organisasjonell rettferdighet og uføretrygd, sammenhengen mellom kroniske sykdommer, sykefravær og kostnader, og en review-artikkel med forfatter fra STAMI, om mobbing på arbeidsplassen og sykefravær.

 • Scandinavian Journal of Work, Environment & Health nr. 2, 2016

  I denne utgaven av tidsskriftet finner du blant annet en systematisk gjennomgang av forskningen på biokjemiske biomarkører for muskelskjelett-plager i nakke og skulder, og artikler om effekter av jobbusikkerhet, prostatakreft i landbruket og sosial støtte som modifiserende faktor ved korsryggsmerter etter foroverbøyd arbeid.

 • Årets første Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

  Det nylig utgitte tidsskriftet inneholder to originalartikler om mobbing på arbeidsplassen. I tillegg finner du en systematisk gjennomgang av litteratur om implementering og håndheving av lovverk og forskrifter på arbeidshelse- og sikkerhetsområdet.

 • Scandinavian Journal of Work Environment and Health fyller 40 år

  Med 40 år bak seg, har det vitenskaplige tidsskriftet Scandinavian Journal of Work Environment and Health (SJWEH) opplevd store endringer i publisering, teknologi og faglig utvikling, og samtidig stabilisert seg som et topp internasjonalt tidsskrift innen arbeidshelse.

 • Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

  Årets andre utgave av tidsskriftet omhandler ni vitenskapelige artikler, samt en redaksjonell artikkel om kroniske korsryggsmerter, kronisk nedsatt arbeidsevne - og ledelsesutfordringer i tilknytning til dette.