Nyhet

Verdens fremste arbeidsmiljøforskere samlet på STAMI

Ledergruppen i det europeisk forskningsnettverket OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) var samlet på STAMI i forrige uke for å planlegge arbeidet i nettverket og det neste store møtet, som skal være i Barcelona i februar.

OMEGA-NET er en «COST Action», dvs. et fireårig program for nettverksbygging med finansiering fra EU. Nettverket skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området og hadde sitt oppstartsmøte i Brussel i slutten av oktober. Foreløpig er 28 europeiske land med i nettverket, som ledes av Ingrid Sivesind Mehlum, avdelingsoverlege ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI.

Arbeidet i OMEGA-NET vil spesielt bli organisert omkring fire arbeidsgrupper (Working Groups, WGs):

WG1 Oversikt over eksisterende kohorter på arbeid- og helseområdet
o Prof. Manolis Kogevinas, ISGlobal, Barcelona, leder
o Prof. Vivi Schlünssen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), København, nestleder

WG2 Harmonisering av data for arbeidsrelatert eksponering og helseutfall
o Prof. Roel Vermeulen, Utrecht Universitet, Nederland, leder
o Overlege ph.d. Merete Drevvatne Bugge, STAMI, nestleder

WG3 Utvikling av standardiserte protokoller for innhenting av nye arbeidsrelaterte data
o Prof. Maria Albin, Karolinska Institutet, Stockholm, leder
o Prof. Henrik Kolstad, Aarhus Universitet, Danmark, nestleder

WG4 Vitenskapelig kommunikasjon, formidling og opplæring
o Prof. Alex Burdorf, Erasmus MC, Rotterdam, Nederland, leder
o Prof. Neil Pearce, London School of Hygiene and Tropical Medicine, nestleder

Ledergruppen i nettverket utgjøres av leder og nestleder for OMEGA-NET, ledere og nestledere av arbeidsgruppene, samt koordinator for forskningsopphold, ass.prof. Raquel Lucas, Universitetet i Porto, Portugal.

De fleste i ledergruppen var altså samlet på STAMI til et konstruktivt planleggingsmøte. Det er stort engasjement i ledergruppen, så vel som blant de mange deltakerne i nettverket, totalt mer enn 70 forskere.

– Det er mange som ser fram til samarbeidet i OMEGA-NET og har store forventninger til den betydningen dette vil kunne få for arbeid og helse-området og for framtidig samarbeid og forskning på dette feltet i Europa og i andre land. Arbeidet vil bidra til økt kunnskap om arbeidsrelatert helserisiko og potensielle helsegevinster og kan dermed forbedre grunnlaget vi har for utvikling av forebyggende strategier og politikk nasjonalt og internasjonalt, sier Ingrid Sivesind Mehlum ved STAMI, som leder forskergruppen.

Les også

Andre artikler knyttet til Internasjonalt samarbeid

 • NIVA-kurs: Fra formidling til aktiv bruk av kunnskap

  Bruken av sosiale medier har eksplodert de siste årene, og har redefinert hvordan vi bringer informasjon til torgs. Først og fremst gir sosiale medier oss en engasjerende måte å identifisere oss med ulike budskap, virksomheter og organisasjoner samt muligheter for både å dele og diskutere arbeidsmiljø og sikkerhet samt å få direkte tilbakemeldinger på både nye vitenskapelige funn og eksisterende kunnskap. Nå tilbyr NIVA et kurs om formidling og bruk av sosiale medier og digitale flater, med fokus på hva som virker.

 • Forsker fra STAMI skal lede europeisk forskningsnettverk

  OMEGA-NET (Network on the Coordination and Harmonisation of European Occupational Cohorts) er et nytt, europeisk forskningsnettverk som skal legge til rette for økt forskningssamarbeid på arbeid og helse-området. Foreløpig er 25 europeiske land med i nettverket, som vil ledes av Ingrid Sivesind Mehlum fra STAMI.

 • Aktuelle NIVA-kurs

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) tilbyr videreutdanning for fagpersoner og forskere i de nordiske landene innen arbeidshelse, arbeidsmiljø og arbeidsliv. I tiden fremover arrangerer de kurs og seminarer om temaer som mobbing og trakassering i arbeidslivet, arbeidsrelaterte hudlidelser og det flerkulturelle arbeidsmarkedet.

 • NIVA-kurs om bærekraftig organisasjonsutvikling

  Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) inviterer til kurset "Lean and the Work Environment", 3. - 6. april i København.

 • Nytt nummer av Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

  I denne utgaven av tidsskriftet finner du artikler med åpen tilgang om blant annet organisasjonell rettferdighet og uføretrygd, sammenhengen mellom kroniske sykdommer, sykefravær og kostnader, og en review-artikkel med forfatter fra STAMI, om mobbing på arbeidsplassen og sykefravær.

 • NIVA-kurs til høsten

  Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health (NIVA) arrangerer i september kurs i Stockholm om helsefremmende lederskap.