Hjem Våre tjenester Laboratorietjenester Prisliste prøvetaki[..]

Prisliste prøvetakingsutstyr

Prisoversikt for STAMIs ulike prøvetakingsutstyr. Oppdatert per. 01.01.15.

Kontakt

 

Utstyr Pris pr stk
Veid filter i kassett (totalstøvkassett) 150,-
Veid filter i syklon 250,-
Veid filter i IOM kassett 250,-
Veid filter i PAS 6 kassett 250,-
Impregnert filter i kassett
med veid filter
200,-
Uveid filter i kassett  100,-
Uveid filter i PAS 6 kassett 200,-
Uveid kvartsfilter i kassett 200,-
Uveid filter i kassett +
adsorbent (XAD-2) (til bestemmelse av PAH)
250,-
Impregnert filter i kassett
med uveid filter
150,-
Uveid filter i kassett +
kullrør (Til bestemmelse av oljetåke/oljedamp)
150,-
OVS-prøvetaker m/XAD-7 (Til bestemmelse av glykoler) 350,-
Termodesorpsjonsrør (ATD-rør) 150,-
Leie:
Leie av prøvetakingspumpe pr.
virkedag (kun ifbm prøvetaking og analyser ved STAMI)
250,-
Andre tjenester: 
Kalibrering av rotameter produsert ved STAMI Ta kontakt
Andre kostnader:
Forsendelse av
prøvetakingsutstyr inkl. pumper/ladere
400,-
Forsendelse av
prøvetakingsutstyr ekskl. pumper/ladere
150,-
Få nyhetsbrev
Lukk