Hjem Våre tjenester Kompetansesenteret f[..] Helsefremmende arbeidsplasser

Helsefremmende arbeidsplasser

Statens arbeidsmiljøinstitutt er nasjonalt kontaktkontor for det europeiske nettverket European Network Workplace Health Promotion og er representert på nettverksmøter med Fagsekretariatet.

Instituttet har arrangert nasjonale konferanser om helsefremmende arbeidsplasser i 2002 og 2006. I 2014 arrangte vi den tredje konferansen i samarbeid med Senter for helsefremmende forskning ved NTNU: Hvordan bygger vi helsefremmende arbeidsplasser – og sunne robuste organisasjoner

Idebanken for inkluderende arbeidsliv har utarbeidet ulik informasjon som kan være nyttig:

Temahefte om helsefremmende arbeidsplasser
Gode trivselsprosesser
Slik kan arbeidsplassen gi deg helse (video)
Langtidsfrisk

Annen relevant informasjon:

Wikipedia: Helsefremmende arbeidsplasser
Arbeidstilsynet: Hvordan skape et helsefremmende arbeidsmiljø

Få nyhetsbrev
Lukk