Nyhet

Vacancy: Postdoctoral position

The National Institute of Occupational Health (STAMI) has a vacancy for a 3-year full-time postdoctoral position on the project ICElab “Impact of Cold Exposure – a laboratory approach: Patterns of exposure, mechanisms, and health.”

The project aims are to establish in vivo and in vitro methodologies to improve knowledge surrounding the everyday aspect of cold working conditions relative to function at work and potential long-term effects on health.

The main focus for this position will be on cold exposure experiments in vivo and in vitro, to describe the potential effects on thermosensoric and mechanosensoric sensitization, and investigation of the biological mechanisms activated. The project/position is organized under the department-group of Work Related Musculoskeletal Disorders (AML) at the department of Work Psychology and Physiology (APF).

Job description

Duties for this position is to work in tight conjunction with the project Principal Investigator (PI) to be a main driver of the ICElab project in the laboratory, which includes:

 • Establish cold exposure models and behavioral assays in mouse (e.g. Von Frey, Hargreaves, thermal choice, tail flick)
 • Handling and managing animals/transgenic mice (e.g. Cre/flox, colony management, cold-exposures, telemetry, mouse surgery and dissection)
 • Determine relevant cold response mechanisms and establish calcium imaging in cultured cells
 • Perform and manage experiments with human volunteers in a climate chamber
 • Other project-related activities (e.g. ordering and maintaining lab supplies and equipment, advicing students in the lab, attending regular project meetings)
 • Maintaining compliance and full focus on project issues.

Required Qualifications

 • PhD degree in biological science (preferably neuroscience, molecular physiology, cell biology) and previous laboratory experience (preferably > 3 years) with strong experimental and methodological background compatible with duties listed above
 • Ability to work and troubleshoot independently
 • Record of peer-reviewed publications
 • Qualified candidate must be a highly motivated, critically thinking, detail oriented, responsible individual with effective computer, organizational, and English communication skills. Eligibility to work in Norway is needed
 • Qualifications in molecular biology, bioinformatics, flow cytometry, cell culture, live cell imaging, and in vivo experiments in mice will be weighted.

Salary and benefits

 • Postdoctoral position, code 1352 “Postdoktor” is remunerated according to salary NOK 486.100 – 577.400 per year on the Norwegian State Salary Scale, commensurate with qualifications and experience
 • Membership in the Norwegian Public Service Pension Fund, which includes a pension scheme, insurance and favorable house loans.

Contact:

–    Project Principal Investigator Fred Haugen, tel.: +47 23195267,
email: fred.haugen@stami.no
–    Department-group leader Bo Veiersted, tel.: +47 23195375,
email: bo.veiersted@stami.no
–    STAMI Research Director Margrethe Schøning, tel.: +47 23195130,
email: margrethe.schoning@stami.no

Accession:     As soon as possible

Deadline:       31st of March 2017

 

Please send your CV, 3 references, and a statement of interest.

Further references and publications may be presented at an interview

Application: Postdoctoral position

 • Personalia
 • ----------------------------------------------
 • Please state your education and job experience

 • From To Institution  
 • From To Institution  
 • From To Institution  
 • ----------------------------------------------
 • From To Employee  
 • From To Employee  
 • From To Employee  
 • ----------------------------------------------

Andre artikler knyttet til Informasjon fra STAMI

 • Norsk arbeidsliv er i endring, og behovet for kunnskap er større enn noensinne

  - Norsk arbeidsliv er i endring, og mye taler for at vi står foran enda større endringer. Vi er inne i en periode med stor teknologisk utvikling, med store muligheter knyttet til bl.a. digitalisering, automatisering, nye materialer og bioteknologi. I tillegg står vi midt i et grønt skifte, og har demografiske utfordringer som vil kreve høy yrkesdeltakelse og forlengede yrkeskarrierer. Alt dette vil påvirke behov for arbeidskraft og måtene vi jobber på, sier direktør Pål Molander i STAMIs årsrapport for 2016, som kom i forrige uke.

 • Magasinet Arbeid og helse fra STAMI

  STAMI har i disse dager sendt ut magasinet Arbeid og helse til våre målgrupper. I magasinet kan du lese om fremtidens arbeidsmiljø, jobbusikkerhet, arbeidsmedisinske kartlegginger og ledelse, samt mye annet. Ikke fått det i posten? Da kan du bestille det gratis tilsendt her, eller laste det ned som pdf.

 • Velkommen til den nasjonale IA-konferansen 2016

  Den nasjonale konferansen om inkluderende arbeidsliv 2016 går av stabelen 24. november på Radisson Blu Plaza Hotel i Oslo. Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet, som ledd i oppfølgingen av IA-avtalen. Årets nasjonale IA-konferanse har valgt rammen underveisevaluering av IA-avtalen.

 • STAMI representert på kommende NIVA-kurs

  Fagpersoner og forskere fra Statens arbeidsmiljøinstitutt er bidragsytere på flere av kursene til Nordisk institusjon for videreutdanning innenfor arbeidsmiljøområdet (NIVA) i år. Du kan delta på kurs blant annet om forskningsformidling, arbeid og smerte og unge arbeidstakere.

 • Ny avdelingsdirektør ved NOA

  Berit Bakke har tiltrådt som avdelingsdirektør ved Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og –helse (NOA), ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.

 • Forskningsprosjekter ved STAMI

  Statens arbeidsmiljøinstitutt er det nasjonale forskningsinstituttet innenfor arbeidsmiljø og arbeidshelse. Vår forskning er både tverrfaglig og flerfaglig, og vi forsker innenfor blant annet på fysisk arbeidsmiljø, mekanisk og ergonomisk arbeidsmiljø, kjemisk og biologisk arbeidsmiljø samt psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.