Hjem Nyheter Utfordrende å finne balansen i rådgiverro[...]

Utfordrende å finne balansen i rådgiverrollen i BHT

Mange som jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) synes det er utfordrende å finne balansen mellom bedriftenes ansvar og egen rådgiverrolle i arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet ute i bedriftene. Hvor går grensene for hvem som skal svare for hva, og hvordan forankre ansvaret der det hører hjemme?

Forskning, blant annet fra STAMI, har vist en positiv sammenheng mellom helse og tydelig rolleavklaring på jobb. Det å vite hva som forventes i utførelsen av arbeidet, bidrar til større klarhet og trygghet i arbeidet og sannsynligvis også bedre jobbutførelse. Det gjelder alle, også de som jobber i bedriftshelsetjenesten.

Grunnkurs for BHT gir økt faglig trygghet

På Grunnkurs for BHT, som arrangeres på STAMI hvert semester, skal deltakerne blant annet lære om forebyggende BHT-arbeid gjennom undervisning og prosjektarbeid. Tidligere grunnkursdeltakere har særlig fremhevet økt faglig trygghet i arbeidet med de ulike arbeidsmiljøutfordringene som de møter i det daglige arbeidet, som en suksessfaktor av å gjennomføre grunnkurset.

Veiledningsgruppe på Grunnkurs for BHT på STAMI.

Hva kreves av en godkjent BHT?

Kompetansekravene til en godkjent BHT er beskrevet i Forskrift om administrative ordninger. For å bli en godkjent BHT, må den ha en sammensetning og et faglig personale som er i stand til å gi rådgivning innen følgende kompetanseområder: arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø samt systematisk HMS-arbeid. I henhold til forskriften skal BHT ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at den bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte og sikrer faglig kompetanseutvikling for personalet i BHT.

Deltakerne på Grunnkurs for BHT lærer å løfte det forebyggende BHT-arbeidet fra individnivå til organisasjonsnivå. Når man har kunnskap om de ulike fagområdene, vil man oppleve å stå både faglig sterkere og personlig tryggere i sin jobb i BHT.

Få nyhetsbrev
Lukk