Nevropsykologi

Nyhet 29. august 2022

Blir nervesystemet påvirket av aluminiumseksponering?

En ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på om yrkeseksponering for aluminium påvirker nervesystemet. Det er det l...

Nyhet 7. september 2020

Kullos og andre kjemiske stoffer kan påvirke kognitive funksjoner

Mange kjemiske stoffer som forekommer i arbeidslivet kan være skadelige for nervesystemet, viser en ny kunnskapsrapport om kjemiske stoff...

Publikasjoner Utgivelsesår 2014

A twelve-year longitudinal study of neuropsychological function in non-saturation professional divers

Objectives: Our main aim was to study the long-term neuropsychological effects of non-saturation diving. Further, we aimed to investigate...

Bast-Pettersen, Rita; Skare, Øivind; Nordby, Karl-Christian; Skogstad, Marit