Forebygging og intervensjoner

Kurs 14. februar 2020

Frokostseminar 5. mars - En bra dag på jobb

På årets andre frokostseminar får du høre om En bra dag på jobb, STAMI sitt nyutviklede verktøy som skal gjøre det enkelt for bedrifter å...

Kurs 4. juli 2019

Seminar om mobbing i arbeidslivet - årsaker, konsekvenser og tiltak

Velkommen til dagsseminar på STAMI onsdag 11. september om mobbing i arbeidslivet. Her presenteres ny, norsk forskning om årsaker til og ...

Kurs 25. juni 2019

Kurs i arbeidslivets toksikologi 2019

Velkommen til kurs i arbeidslivets toksikologi 12. - 14. november 2019. Kurset gir deltakerne oppdatert kunnskap om vurdering av risiko o...

Kurs 6. mai 2019

Grunnkurs for bedriftshelsetjenesten høsten 2019

Dette er et kurs for deg som er fersk i BHT og trenger basiskunnskaper. På STAMI kan du få grunnleggende kunnskap om sammenhenger mellom ...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

The effect of a leisure time physical activity intervention delivered via a workplace. 15-Month Follow-Up Study

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian; Ulvestad, Bente; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Clemm, Thomas; Mamen, Asgeir; Skare, Øivind

Nyhet 8. desember 2017

Ny rapport: Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse

En nylig gjennomført kunnskapsoppsummering viser at håndhevelse av lovbestemmelser gjennom tilsynsvirksomhet fører til økt etterlevelse a...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. En systematisk kunnskapsoppsummering

STAMI-rapport nr. 5/2017. Arbeidsmiljømyndighetene benytter seg av flere ulike virkemidler for å påse at virksomhetene etterlever kravene...

Johannessen, Håkon Andre; Løchting, Ida; Bakke, Berit; Nielsen, Morten Birkeland; Skyberg, Knut; Mehlum, Ingrid Sivesind

Prosjekt 5. mai 2017

Effekten av myndighetstiltak for forebygging av arbeidsrelatert helseskade: en systematisk kunnskapsoppsummering

Kunnskapsoppsummeringen vil gi et bilde av hvilke strategier som er virkningsfulle med hensyn til å forebygge arbeidsrelaterte helseskade...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2017
Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical activity initiated by employer induces improvements in a novel set of biomarkers of inflammation: an 8-week follow-up study

Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Aass, Hans Christian; Mamen, Asgeir; Thornér, Elin Einarsdóttir; Ulvestad, Bente; Skogstad, Marit

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Physical activity initiated by employer and its health effects. An eight week follow-up study

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Mamen, Asgeir; Alfonso, Jose Hernan; Øvstebø, Reidun; Ulvestad, Bente