Forebygging og intervensjoner

Kurs

Grunnkurs for BHT høsten 2023

Dette kurset er for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og som trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og...

Nyhet 13. desember 2022

God forebygging smører jobbmaskineriet

Det er vanskelig å telle det som ikke har skjedd. Men bedrifter som jobber riktig med forebygging av sykdom og skade, får igjen tre gange...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

The effect of a leisure time physical activity intervention delivered via a workplace. 15-Month Follow-Up Study

In line with recommendations from both the World Health Organization and the European Union some employers encourage workplace health pro...

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian; Ulvestad, Bente; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Clemm, Thomas; Mamen, Asgeir; Skare, Øivind

Nyhet 8. desember 2017

Ny rapport: Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse

En nylig gjennomført kunnskapsoppsummering viser at håndhevelse av lovbestemmelser gjennom tilsynsvirksomhet fører til økt etterlevelse a...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. En systematisk kunnskapsoppsummering

STAMI-rapport nr. 5/2017. Arbeidsmiljømyndighetene benytter seg av flere ulike virkemidler for å påse at virksomhetene etterlever kravene...

Johannessen, Håkon Andre; Løchting, Ida; Bakke, Berit; Nielsen, Morten Birkeland; Skyberg, Knut; Mehlum, Ingrid Sivesind

Prosjekt 5. mai 2017

Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse

Kunnskapsoppsummeringen gir et bilde av hvilke strategier som er virkningsfulle med hensyn til å forebygge arbeidsrelaterte helseskader, ...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2017
Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical activity initiated by employer induces improvements in a novel set of biomarkers of inflammation: an 8-week follow-up study

Purpose: We investigated the level of pro- and anti-inflammatory biomarkers before and after 8 weeks of unsupervised physical activity (P...

Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Aass, Hans Christian; Mamen, Asgeir; Thornér, Elin Einarsdóttir; Ulvestad, Bente; Skogstad, Marit

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Physical activity initiated by employer and its health effects. An eight week follow-up study

Background: While the health benefits of physical activity are well established, little is known about health effects of physical activit...

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Mamen, Asgeir; Alfonso, Jose Hernan; Øvstebø, Reidun; Ulvestad, Bente