Forebygging og intervensjoner

Kurs

Velkommen til webinar: Asbest ved renoveringsarbeid

Det har vært forbudt å bruke asbest i byggemateriale siden 1985, men fortsatt finnes det mye asbestholdige byggematerialer i eldre bygg. ...

Kurs

Grunnkurs for BHT høst 2021 (digitalt)

Dette er kurset for deg som allerede jobber i bedriftshelsetjenesten (BHT) og trenger kunnskap om sammenhenger mellom arbeidsmiljø og hel...

Publikasjoner Utgivelsesår 2018

The effect of a leisure time physical activity intervention delivered via a workplace. 15-Month Follow-Up Study

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian; Ulvestad, Bente; Aass, Hans Christian Dalsbotten; Clemm, Thomas; Mamen, Asgeir; Skare, Øivind

Nyhet 8. desember 2017

Ny rapport: Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse

En nylig gjennomført kunnskapsoppsummering viser at håndhevelse av lovbestemmelser gjennom tilsynsvirksomhet fører til økt etterlevelse a...

Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Effekter av myndighetstiltak på arbeidsmiljø og helse. En systematisk kunnskapsoppsummering

STAMI-rapport nr. 5/2017. Arbeidsmiljømyndighetene benytter seg av flere ulike virkemidler for å påse at virksomhetene etterlever kravene...

Johannessen, Håkon Andre; Løchting, Ida; Bakke, Berit; Nielsen, Morten Birkeland; Skyberg, Knut; Mehlum, Ingrid Sivesind

Prosjekt 5. mai 2017

Effekten av myndighetstiltak for forebygging av arbeidsrelatert helseskade: en systematisk kunnskapsoppsummering

Kunnskapsoppsummeringen gir et bilde av hvilke strategier som er virkningsfulle med hensyn til å forebygge arbeidsrelaterte helseskader, ...

Avsluttet Prosjektperiode 2016 – 2017
Publikasjoner Utgivelsesår 2017

Physical activity initiated by employer induces improvements in a novel set of biomarkers of inflammation: an 8-week follow-up study

Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Aass, Hans Christian; Mamen, Asgeir; Thornér, Elin Einarsdóttir; Ulvestad, Bente; Skogstad, Marit

Publikasjoner Utgivelsesår 2016

Physical activity initiated by employer and its health effects. An eight week follow-up study

Skogstad, Marit; Lunde, Lars-Kristian; Skare, Øivind; Mamen, Asgeir; Alfonso, Jose Hernan; Øvstebø, Reidun; Ulvestad, Bente