Nyhet

STAMI-TV: Hvordan kan teknologi påvirke emosjonelle belastninger i helsesektoren?

Teknologi er på full fart inn i helse-, sosial- og omsorgssektoren. Hva betyr innføringen av teknologiske hjelpemidler for arbeidsmiljø og emosjonelle belastninger for helseansatte? Se opptak av Arbeidstilsynets frokostseminar på STAMI tidligere denne uka.

Innslag:

«Å skape gyldne øyeblikk. Hvordan teknologi kan bidra til en bedrearbeidshverdag»
v/ Kristin Brandsæter, Tiller helse- og velferdssenter

«Erfaringer og kunnskap om helse- og omsorgsektoren fra tilsyn og forskning»
v/ Edle Utaaker og Gunn Robstad Andersen, Arbeidstilsynet

«Emosjonelle krav og sykefravær i helse- og omsorgssektoren»
v/ Anne Marthe Rustad Indregard, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)

«Erfaringer fra forebyggende arbeid i Risør kommune»
v/ Per Christian Andersen, Risør kommune


 

Belastninger i helsesektoren

Helse- og sosialsektoren er en av de mest risikoutsatte næringene med tanke på arbeidsmiljøeksponering, helsekonsekvenser og sykefravær, heter det i en pressemelding fra Arbeidstilsynet. Ettersom arbeidstakerne i denne sektoren ofte tilbringer brorparten av karrieren innenfor samme yrke og utfører de samme arbeidsoppgavene, blir de utsatt for langtidseksponering. Derfor er det ekstra viktig å ha fokus på de belastningene disse arbeidstakerne utsettes for og hvilke tiltak som kan redusere belastningen.

Sikrer god helse

Når det snakkes om velferdsteknologi, legges det ofte vekt på pasientene og tjenestetilbudet, men det er også viktig å huske på menneskene som har helsesektoren som arbeidsplass. Skal vi sikre at vi har helsepersonell som kan stå lenge i arbeid, må vi sørge for at de også har god helse.

– Vi må ha et langsiktig perspektiv på forebygging av emosjonelle belastninger i helse- og sosialsektoren. Arbeidstakerne tilbringer nesten hele arbeidsdagen sin i direkte kontakt med sårbare mennesker i vanskelige situasjoner. Vi ønsker tiltak og teknologi som kan redusere de emosjonelle belastningene knyttet til dette hjertelig velkommen. Samtidig må vi være oppmerksom på at innføring av ny teknologi også kan føre med seg flere risikofaktorer som utgjør en belastning for arbeidstakerne, sier Gunn Robstad Andersen i Arbeidstilsynet.

Må handle om mer enn effektivitet

Anne Marthe Rustad Indergaard i Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har forsket på sammenhengen mellom emosjonelle krav og sykefravær i yrker der man er i direkte kontakt med andre mennesker eller pasienter. I sin studie slår Indergaard fast at emosjonelle belastninger direkte fører til økt risiko for sykefravær.

– Teknologi kan bidra positivt for å redusere emosjonelle belastninger, men det er avgjørende at arbeidstakerne involveres når teknologien skal implementeres. I denne sektoren er det ekstra viktig å ta hensyn til hvordan teknologien påvirker de menneskelige relasjonene i arbeidsdagen, og ikke bare måle effektivitet, sier Indergaard.

 

Andre artikler knyttet til Psykososiale forhold

 • Får vi feedback om arbeidet?

  KRONIKK / Å få tilbakemeldinger om arbeidet man utfører, er sentralt for jobbmotivasjon – og kanskje også for helsen. Helsevesenet, og ledere innen alle sektorer, må spørre seg om ansatte får optimal feedback om jobben sin.

 • Ny doktorgrad: Arbeidsforhold, søvn og muskelskjelettplager – hva påvirker hva?

  Selv om vi vet at arbeidsforhold kan påvirke søvnproblemer og muskelskjelettplager vet vi lite om samspillet mellom disse faktorene. I en ny doktorgrad ved STAMI har Jolien Vleeshouwers undersøkt hvordan en rekke spesifikke psykososiale arbeidsfaktorer, plager med søvn og muskelskjelettsmerter over tid henger sammen.

 • Utmattelse og sykefravær i kunde- og klientorienterte yrker kan forebygges

  Stadig flere arbeidstakere jobber direkte med mennesker. Personlig kontakt med kunder, klienter eller pasienter krever at arbeidstaker må regulere egne følelser og følelsesuttrykk, noe som kan føre til utmattelse og sykefravær. Ny forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt viser at arbeidstakere som opplever at arbeidsgiver viser interesse for deres helse og velvære, i mindre grad blir utmattet og sykemeldt som følge av følelsesregulering på jobb.

 • Beskyttende faktorer i arbeidsmiljøet

  Er din arbeidssituasjon kjennetegnet av en kombinasjon av høy kontroll, rettferdig- og bemyndigende ledelse, forutsigbarhet og et godt sosialt klima har du mindre sannsynlighet for å utvikle muskelskjelettplager, viser ny studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI). Forskere har studert forskjellige typer psykososiale arbeidssituasjoner for å se på mulige sammenhenger med muskelskjelettplager.

 • Rus, avhengighetsproblematikk og arbeid

  Overdrevet og risikofylt alkoholbruk kan ha skadelige konsekvenser for ansattes helse, tilstedeværelse, jobbutøvelse og sikkerhet. Det er antatt at overdreven alkoholbruk i arbeidsstyrken kan svekke arbeidstakernes helse og produktivitet gjennom dårligere utførelse av arbeidsoppgaver, ulykker og skader, lavere tilstedeværelse på arbeidsplassen og høy turnover.

 • Kan man forsvare seg mot mobbing på arbeidsplassen?

  Tidligere forskning har vist at arbeidstakere som er utsatt for mobbing har økt risiko for en rekke psykiske og somatiske plager, selvmordstanker, symptomer på posttraumatisk stress, sykefravær og uføretrygd. Mobbing rammer imidlertid ikke alle på samme måte og noen arbeidstakere synes å håndtere mobbing bedre enn andre. Det har derfor blitt hevdet at mobbing handler mer om hvordan man «tar det» enn om hvordan man faktisk «har det».