Nyhet

STAMI-TV: Hvor stor andel helseplager kan skyldes arbeidsmiljøfaktorer?

På dette frokostseminaret forteller Håkon Johannessen og Tom Sterud, begge ansatt på avdeling NOA ved STAMI, hvordan de har arbeidet med å utvikle og utarbeide gode tilstandsbeskrivelser som beslutningsunderlag for arbeidsmiljø- og helseforhold i Norge. Frokostseminaret ble holdt på STAMI 17. mars, og er nå tilgjengelig på web-tv.

Noen plager, sykdommer og skader i Norge kan oppstå eller forverres som en konsekvens av forhold arbeidsmiljøet, og har dermed et potensial for forebygging. Omfanget av slike arbeidsrelaterte plager, sykdommer og skader i befolkningen er imidlertid vanskelig å anslå, men for et begrenset antall sykdommer har man forsøkt å beregne hvor stor del som kan tilskrives jobben.

Beregningene vil i tillegg være usikre. Man kan spørre mennesker om hvordan de vurderer sammenhengen hos seg selv; i hvilken grad skyldes plagene helt eller delvis faktorer på jobben? Utfordringen er at alle mennesker bevisst eller ubevisst danner seg en oppfatning om hva som er årsaken til de helseproblemene de har.

På frokostseminaret vil Håkon Johannessen og Tom Sterud, begge ansatt på avdeling NOA ved STAMI, fortelle hvordan de har arbeidet med å utvikle og utarbeide gode tilstandsbeskrivelser som beslutningsunderlag for arbeidsmiljø- og helseforhold i Norge.

Andre artikler knyttet til Deltakelse i arbeidslivet, Sykefravær og Arbeidsmiljøfakta

 • Les årets nummer av magasinet Arbeid og helse

  Årets utgave er tematisert omkring definisjonen om at arbeidsmiljø handler om arbeidet, med dypdykk i bakgrunnen for hvorfor det er slik og med gode eksempler fra ulike virksomheter som jobber kunnskapsbasert og forebyggende med arbeidsmiljø.

 • Hør podkast-episoden: Hvordan skape et godt arbeidsmiljø?

  STAMI-direktør Pål Molander og arbeids-og sosialminister Anniken Hauglie ble samlet i studio til podkasten "På jobben" for dele sine meninger om hva man må fokusere på for å skape arbeidsmiljø som gjør at ansatte føler jobbengasjement, holder seg friske og er produktive på jobb.

 • Nytt arbeidsmiljøverktøy lansert for petroleumssektoren

  Nylig lanserte Petroleumstilsynet (PTIL) et bransjerelevant arbeidsmiljøverktøy for petroleumssektoren som belyser status og utviklingstrekk innen arbeidsmiljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten. Verktøyet har kommet til etter godt samarbeid mellom STAMI og PTIL.

 • Arbeidsmiljø på dagsorden

  Selv om vi er gode på arbeidsmiljø i Norge, er det fortsatt mulig å bli bedre. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie setter arbeidsmiljø på dagsorden, og deler sine tanker om hva som må jobbes videre med.

 • Arbeidsmiljø og inkludering

  Arbeidsmiljø er en av de kritiske faktorene som er styrende for å kunne legge til rette for økt sysselsetting, slår STAMI-direktør fast i en lederartikkel.

 • Les vårt nyeste nummer av magasinet Arbeid og helse

  Vårt magasin Arbeid og Helse for 2018 er nå på vei til posthylla til mange av landets virksomheter og organisasjoner. I årets nummer ser vi spesielt på arbeidsmiljøbegrepet og betydningen av arbeidsmiljø i et fremtidsperspektiv - både for samfunnet, virksomheter og den enkelte arbeidstaker. Ønsker du å få magasinet gratis tilsendt i posten? Du kan bestille eller laste ned magasinet nedenfor.

Få nyhetsbrev
Lukk