Hjem Nyheter Skiftarbeid og mental helse – onshore og [...]

Skiftarbeid og mental helse – onshore og offshore

Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved fremtidige studier av skiftarbeids betydning for mental helse. Samtidig er det viktig å følge ansatte over lengre tidsrom for å kunne si noe om helseeffekter av å jobbe skift- og nattarbeid.

Det har nemlig ikke vært mulig å påvise at ulike skiftordninger i seg selv har betydning for mentale helseplager i petroleumssektoren. Hverken blant arbeidere onshore eller arbeidere offshore.

STAMI har i samarbeid med Universitetet i Bergen og Haukeland Universitetssykehus studert 1471 arbeidstakere i petroleumssektoren. De 1471 respondentene hadde ulike skiftplaner og besto av både arbeidstakere på fastlandet og i Nordsjøen.

En har i dette arbeidet søkt å påvise om roterende skiftarbeid og nattarbeid har en sammenheng med mentale helseplager.

Er det variasjon i mentale helseplager hos arbeidere med ulike skiftordninger? Er det en sammenheng mellom ulike skiftordninger og nevrotisisme? Rapporterer arbeidere i ulike skiftordninger ulik eksponering for psykososiale arbeidsfaktorer?  Bidrar psykososiale arbeidseksponeringer til mentale helseplager blant onshore- og offshore-arbeidere? Påvirker grad av nevrotisisme sammenhengen mellom arbeidseksponeringer og mentale helseplager?

Dette er problemstillinger studien har sett nærmere på. En har ikke funnet holdepunkter for at noen skiftordninger er forbundet med mer mentale helseplager enn andre, men arbeidstakere med roterende skiftordning rapporterte noe høyere grad av nevrotisisme. En forklaring på resultatene kan være at både onshore og offshorearbeidere har vært i skiftordningen sin en tid før undersøkelsen, noen i mange år. De som står i disse jobbene over flere år, er dem som har tolerert skiftene godt med henblikk på mental helse («healthy worker effect»). Derfor kan man nok forvente at de som arbeider offshore har god mental helse.

Det kan være grunnlag for å se nærmere på betydningen av selve arbeidets karakter, ved senere studier av skiftarbeids betydning for helsen.

Originalartikkel

Få nyhetsbrev
Lukk