Hjem Nyheter Scandinavian Journal of Work Environment [...]

Scandinavian Journal of Work Environment and Health fyller 40 år

Med 40 år bak seg, har det vitenskaplige tidsskriftet Scandinavian Journal of Work Environment and Health (SJWEH) opplevd store endringer i publisering, teknologi og faglig utvikling, og samtidig stabilisert seg som et topp internasjonalt tidsskrift innen arbeidshelse.

Jubileet feires blant annet med et vitenskaplig symposium i Helsingfors, og er åpent tilgjengelig for alle interesserte. Jubileumsseminaret fokuserer på innovativ og god forskning og hvordan dette bidrar til samfunnsmessig gjennomslag.

Hvem står bak SJWEH?
Fra oppstarten og fram til 2013 ble SJEWH utgitt av flere av de nordiske arbeidsmiljøinstituttene, Det danske Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Finnish Institute of Occupational Health og Statens arbeidsmiljøinstitutt.

I dag gis tidsskriftet ut av en ideell stiftelse, Nordic Association of Occupational Safety and Health (NOROSH), som arbeider for nordisk og internasjonalt samarbeid innenfor arbeidsmiljø- og helsefeltet. Statens arbeidsmiljøinstitutt har et fullverdig medlemsskap i stiftelsen og i dens styre.

Nytt nummer
I disse dager kommer jubileumsnummeret av SJWEH ut, blant annet med artikler som blant annet ser på skiftarbeid og helse, sykefravær og utdanningsforskjeller, lønn og retterdighet, ergonomi og sikkerhet samt redaktørens kommentar både til 40 år med utvikling og fremtidige utfordringer, både faglig og redaksjonelt.

 

Les tidsskriftet og meld deg på jubileumsseminaret her

Få nyhetsbrev
Lukk